Analyser och statistik

Filmstatistik

Vi för statistik över filmens konsumtion i Sverige. Aktuell biografstatistik och uppgifter om biobesök sedan 2001 finns i vår dynamiska statistikfunktion. Konsumtionen i andra fönster presenteras bland annat i Filmåret i siffror.

Byt sida

I månadsrapporterna sammanfattar vi uppgifter om biobesök för all film på biograferna, utbud och marknadsandelar för besöken för film från olika länder.

Skriv ut