Analyser och statistik

Biografstatistik

Den dynamiska statistikfunktionen för biografstatistiken kommer att utvecklas för att anpassas till utseendet på filminstitutet.se. Tills vidare hänvisar vi till den tidigare versionen.

Biografstatistiken presenteras med hjälp av QlikView, ett kraftfullt program för att enkelt och snabbt göra detaljerade utsökningar i ett stort statistiskt material. Du behöver alltså inte nöja dig med de uppgifter som först visas på sidan, utan kan själv ta fram just den statistik som intresserar dig. QlikView-tekniken gör materialet dynamiskt, vilket innebär att dina tidigare val påverkar menyerna.

Statistiken presenteras på fyra olika flikar: Topplista, Marknadsandelar, Nyckeltal och Svensk film.

Första gången du kommer till någon av dessa sidor visas biografstatistiken för det senaste spelåret och spelmånaden. Vill du förändra sidans innehåll kan du göra det med hjälp av ett antal olika variabler.

Gå till Biografstatistiken

Skriv ut