Analys och statistik

Om analys och statistik

Vi ansvarar för statistik och analyser vid Filminstitutet. Verksamheten resulterar i rapporter och analyser med betydelse för den svenska filmbranschen. Vi fungerar också som internt och externt stöd när det gäller kunskap om svensk film, dess förutsättningar och resultat.

Svenska Filminstitutet samlar in statistik över den svenska filmbranschen för att kunna följa och beskriva branschens utveckling. Uppgifterna används som grund för beslut och uppföljning av tidigare fattade beslut av Filminstitutet, utomstående bolag, organisationer och myndigheter. Uppgifterna är även av intresse för medier och den filmintresserade allmänheten.

På Filminstitutet ligger statistiken framför allt till grund för interna beslut om de stöd som fördelas, till exempel produktionsstödet, distributionsstödet och visningsstödet till biografer. Vi använder även de statistiska uppgifterna som underlag när vi fakturerar den tioprocentiga avgift som biografägare betalar enligt Filmavtalet.

Vi genomför kortare och längre analyser som publiceras i olika typer av rapporter. Vi har sedan 2012 också ett nyhetsbrev där vi refererar seminarier, rapporter, böcker och studier med relevans för svensk film.

Sedan 2014 samarbetar vi med YouGov för olika typer av publikundersökningar. Första året genomförde vi en studie om publikens vanor och attityder med fokus på drygt 10 filmer.
Tidigare deltog Filminstiutet regelbundet i SOM-institutets undersökningar med ett antal frågor på samma tema. Resultaten från dessa undersökningar finns sammanfattade i ett antal rapporter.

I den dynamiska statistikfunktionen publicerar vi varje månad uppgifter om biobesök på såväl svensk som utländsk film.

Torkel Stål

Analytiker

Tel: 08- 665 11 40

Mobil: 070-330 42 34

torkel.stal@filminstitutet.se

Jenny Wikstrand

Analytiker

Tel: 08-665 11 82

Mobil: 070-771 29 57

jenny.wikstrand@filminstitutet.se

Henrik Ekwall

Assistent

Tel: 08-665 11 62

henrik.ekwall@filminstitutet.se

Skriv ut