Analyser och statistik

Våra senaste publikationer

Här hittar du våra senaste publikationer.

Rapporten Vägen till de unga filmtittarna

Vägen till de unga filmtittarna

I Filminstitutets rapport "Vägen till de unga filmtittarna" analyseras tittarvanor och attityder kring svensk film bland 15-29-åringar i Sverige.
Vägen till de unga filmtittarna (pdf)

Omslag Filmåret i siffror 2016

Filmåret i siffror 2016

I Filmåret i siffror ges en överblick av läget för svensk film och filmen i Sverige. Läs om vilka trender som påverkar filmbranschen just nu, vilka filmer publiken väljer, hur förutsättningarna ser ut för bolagen i branschen och vilka exportmarknader som är viktigast för svensk film.
Filmåret i siffror 2016 (pdf)

Vilka ser svensk film?

Vilka ser svensk film?

I den här rapporten undersöks vad publiken har för attityder till svensk film och hur publiken till 14 svenska filmer från 2014-2015 ser ut.
Vilka ser svensk film? (pdf)

Where are the Women Directors?

I denna rapport producerad av European Women's Audiovisual Network (EWA) i samarbete med Svenska Filminstitutet och organisationer i sex andra europeiska länder undersöks jämställdheten inom den europeiska filmindustrin. Denna del av rapporten fokuserar på Sverige. Rapporten är på engelska.
Where are the Women Directors? – Sweden report (pdf)

Hur ser barn på svensk film?

I denna rapport analyseras filmkonsumtionen bland barn i Sverige samt publiken till 18 svenska barnfilmer. Läs mer:
Hur ser barn på svensk film? (pdf)

Konsulentsystemet - en reflekterande studie

Under 2015 gjordes en begränsad konsulentutvärdering. Utvärderingen utgår från hur ett antal sökanden uppfattar hur konsulentsystemet fungerar. Utvärderingen är gjord av Mediementorerna.
Under 2016 ska hela den befintliga stödordningen utvärderas och i den utvärderingen ingår även att vidare utvärdera hur selektering kan ske på bästa sätt så att varje projekts kvalitet identifieras.
Utvärderingen kommer att ske i samråd och dialog med alla delar av branschen.
Konsulentsystemet - en reflekterande studie (pdf)

Vem såg filmen?

Vem såg filmen?

I den här rapporten analyseras publiken till ett urval av svenska filmer från 2013-2014. Rapporten innehåller en segmentering av publiken utifrån motiv att se film.
Vem såg filmen? (pdf)

Skriv ut