Digitala filmarvet

Hägringen

Tema/Kategori: Kortfilm , Sverige och världen

Årtionde: År 1980-1989

Kollektivfilm om unga latinamerikaner som kämpar med att etablera sig i det nya landet Sverige, samtidigt som de plågas av att inte kunna delta i den politiska kampen i hemlandet.

Kortfilm
År: 1981
Regissör: Guillermo Alvarez
Längd: 36 min
Åldersgräns: 15 år
Svensk text vid utländsk dialog

Rättighetsinnehavare: Guillermo Alvarez. Boka filmen genom oss.

I Hägringen följer vi ett par unga latinamerikanska män som fastnat i Sverige, oförmögna att få ett meningsfullt jobb i det nya landet, och som därtill är hindrade att delta i den pågående politiska kampen i hemlandet. Filmen skildrar hur det är Sverige och svenskar som bestämmer handlingsutrymmet i såväl det nya som det gamla hemlandet, allt medan vi följer hur huvudpersonen Robertos alternativ sakta krymper. Hans begränsade utrymme understryks också stilmässigt genom mörka gråtoner och klaustrofobiska bildrum.

Hägringen gjordes av kollektivet Cineco (Cinecooperativo). Det bestod huvudsakligen av spanskspråkiga filmare och hade sin nyckelfigur i colombianen Guillermo Alvarez. Många drog sitt strå till stacken, och under inspelningen talades minst sex språk. Efter att filmen var slutförd försökte Alvarez sälja den till SVT som avböjde med svaret att filmen gav en allt för negativ bild av invandraren.

Text: John Sundholm och Lars Gustaf Andersson (2016)

Läs mer om "Hägringen" i Svensk Filmdatabas