Digitala filmarvet

Jordmannen

Tema/Kategori: Kortfilm , Sverige och världen

Årtionde: År 1980-1989

Med hjälp av en lerdocka skildras invandrarens situation, på flykt till främmande land i försöket att skapa sig ett liv som individ.

Kortfilm
År: 1980
Regissör: Muammer Özer
Längd: 28 min

Filmen finns i distribution hos Filmform.

Jordmannen skrevs och regisserades av Muammer Özer som gjorde filmen till stora delar tillsammans med sin finländska hustru Synnöve Özer. Muammer som lämnat Turkiet under 70-talet kom till Sverige via Finland med Synnöve. Muammer Özer blev en drivande kraft bakom invandrarnas filmförening Kaleidoskop och det är många av 80-talets svenska immigrantfilmare som minns Muammer som en viktig och kreativ inspiratör vid den här tiden. Muammer kom att göra flera kortfilmer och långfilmer i såväl Sverige som Turkiet. Av dessa är Jordmannen en av de tidigaste och viktigaste i sin skildring av invandrarens situation, på flykt till främmande land i försöket att skapa sig ett liv som individ. Jordmannen porträtterar immigranten som en stiliserad liten lerdocka, en sårbar gestalt som lämnar Anatolien, den uppgående solens land, för ett nytt liv. Efter att ha prövats i Tyskland hamnar jordmannen till slut i Sverige, ett fritt land som emellertid bär på sina egna fällor och ofriheter.

Text: John Sundholm (2016)

Läs mer om "Jordmannen" i Svensk Filmdatabas