Digitala filmarvet

Vill du följa med mig Marta

Tema/Kategori: Kortfilm , Sverige och världen

Årtionde: År 1980-1989

Kortfilm från Tensta filmförening om 80-talets invandrarkvinnor i Tensta.

Kortfilm
År: 1980
Regissör: Babis Tsokas
Längd: 23 min

Rättighetsinnehavare: Tensta Filmförening. Boka filmen genom oss.

Vill du följa med mig Marta var Tensta filmförenings fjärde film. Babis Tsokas tog fram manuset utgående från olika invandrarkvinnors berättelser i Tensta och bygger liksom de tidigare filmerna på självupplevda situationer. I filmen är det sedan amatörer som medverkar. Tsokas hade redan i samband med invandrarredaktionens julprogram på SVT 1978, då Parallell visades, framfört att den mest förtryckta gruppen av alla i samtidens samhälle var invandrarkvinnan. I Vill du följa med mig Marta får vi se hur Marta, en städerska från Grekland, isoleras allt mera efter hand som hennes dotter blir en del av det nya samhället samtidigt som hennes arbetslösa man ställer samma krav på henne som han skulle ha ställt hemma i dåtidens Grekland. Vägen ut för Marta finns i en ny, spirande kvinnogemenskap.

Text: John Sundholm (2016)

Läs mer om "Vill du följa med mig Marta" i Svensk Filmdatabas