Digitala filmarvet

Boka Film i Filminstitutets distribution

Här nedan bokar du film i Filminstitutets biografdistribution.

Vi distribuerar film på dcp till biografer för följande rättighetsinnehavare av svensk film: Athenafilm, Folkets Hus och Parker, Klubb Super 8 AB, Kooperativa Förbundet, Memfis Film, Migma Film AB, Nordisk Film Production A/S, Picafilm, Sandrew Metronome Distribution A/S, Stig Wessléns familj, Sveafilm, AB Svensk Filmindustri, TV 4 AB samt Svenska Filminstitutets egna filmer.

Prislista:
Slutna visningar:
Kortfilmer 1-30 min: 300 kr för 1 visning. Kortfilmer 31-59 min: 600 kr för 1 visning.
Långfilmer: 1500 kr för 1 visning. Extra visningar 500 kr.
Öppna visningar:
Långfilmer: 25% av intäkterna eller minst 1000 kr.
Kortfilmer: 25% av intäkterna, ingen minimumavgift.

Bilder och texter:
De till filmer hörande bilder och affischer som vi har publicerade på webben kan beställas för användning i samband med visning av filmerna. Det går också bra att använda de filmtexter som vi har om de digitaliserade filmerna - källa måste dock alltid anges. För digitala bilder och affischer, kontakta lova.hagerfors@filminstitutet.se.

Om du ska visa en stumfilm på dcp:
Stumfilmer med en bildhastighet som understiger 24 bilder per sekund behöver hanteras på speciella sätt när vi gör DCP av dessa. Alla Filminstitutets DCP:er av stumfilm har en bildhastighet på 30 bilder per sekund. Säkerställ att er utrustning kan visa dessa filmer på ett korrekt sätt. Observera också att majoriteteten av våra stumfilmer inte är ljudlagda utan kräver livemusik.

Boka film:
Du bokar en dcp genom att fylla i formuläret nedan.
När du skickat bokningsformuläret till oss återkommer vi så snart som möjligt.
För att boka en film för biografvisning måste du ha minst fyra veckor till visning.
Om ni har öppna visningar rapporterar ni in er visningar i Bioguiden.
Filmen levereras av Unique Digital.

BOKNINGSFORMULÄR - Distribution
Är visningarna öppna eller slutna?
Skriv ut