Digitala filmarvet

Boka film som saknar distributör

Här nedan bokar du digitalt restaurerad film (för biografvisning, på dcp) som finns i Filminstitutets arkiv men som saknar distributör.

Filmbokningens öppettider kring jul
Filminstitutets filmbokning har julstängt 21 december till 7 januari. Filmer som ska visas i januari måste bokas senast 20 december.

Pris:
Filminstitutet tar ut 400 kr i hanteringsavgift per film som bokas (200 kr för kortfilmer). Rättigheterna klareras separat med rättighetsinnehavaren, som också bestämmer priset.

Bilder och texter:
De till filmer hörande bilder och affischer som vi har publicerade på webben kan beställas för användning i samband med visning av filmerna. Det går också bra att använda de filmtexter som vi har om de digitaliserade filmerna - källa måste dock alltid anges. För digitala bilder och affischer, kontakta lova.hagerfors@filminstitutet.se.

Boka film:
Du bokar en dcp genom att fylla i formuläret nedan.

När du skickat bokningsformuläret till oss återkommer vi så snart som möjligt. Du kommer få kontakt till aktuell rättighetsinnehavare. Först när vi skriftligen fått in ett godkännande av visningen/visningarna från rättighetsinnehavaren kan vi skicka dcp:n.

Öppna visningar är inte möjliga med filmer som saknar distributör.

För att boka en film för biografvisning måste du ha minst fyra veckor till visning.

BOKNINGSFORMULÄR - Digitala arkivutlån
Skriv ut