Filmpedagogik

Film i skolan-dagarna 2017

Film i skolan-dagen är en inspirerande mötesplats för alla som arbetar med filmkultur för barn och unga. Årets tema är "Film över alla gränser" där vi visar på filmens kraft och möjlighet att sudda ut gränser mellan länder, kulturer och generationer liksom mellan individ och kollektiv, verklighet och fantasi.

Nästa Film i skolan-dag infaller i Umeå 11 oktober och Kalmar 31 oktober.
Anmälan till Film i skolan dagen i Kalmar är nu öppen. Anmäl er här.

Ur programmet:                

 • Filmskapande i möte mellan generationer och kulturer
  Linda Sternö, Akademin Valand
                                       
 • Hur kön representeras och skildras i film
  Yolanda Bohm, transaktivist och estradpoet                 
                 
 • Verkligen? Film, spel, lek och bok – en helt riktig framställning
  Malena Janson, fil. dr. i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur
                 
 • Att tänka noga på film – filosofiska samtal som metod för att arbeta med elevers estetiska erfarenheter
  Liza Haglund, filosofipedagog, adjunkt i pedagogik och författare

#filmiskolandagen2017

Material från föreläsningarna:

Yolanda Bohm
Region Värmland
Johan Gson Berg
Liza Haglund
Ditte Mejlhede
Heidi Philipsen

 

Skriv ut