Filmpedagogik
Bild: Sanna Svanberg

Filminstitutet på klassrumsgolvet

Nu tar Filminstitutet ett nytt grepp för att öka intresset för filmen som pedagogiskt hjälpmedel! I projektet Kompisskolor följer vi fem skolor spridda över hela landet och dokumenterar hur deras olika arbetsmetoder med film i skolan går till.

Byt sida

De fem skolorna har valts ut efter geografisk och socioekonomisk spridning där vi har försökt att täcka in olika grupper i samhället. De filmpedagogiska aktiviteter som klasserna engagerar sig i bygger på de tre olika "s" man ofta talar om inom filmpedagogiken: se, samtala och skapa. Det innebär att eleverna deltar i skolbiovisningar och filmvisningar på skolan med efterföljande verksamhet. De får lära sig om filmmediet, delta i samtal och dela med sig av sina tankar genom skriv- bild- och andra praktiska uppgifter. Vi på Film i skolan gör regelbundna besök i klassrummen och kommer att dokumentera kompisskolornas arbete i bild, text och film. Detta presenteras fortlöpande här på webben och vi kommer även att berätta om projektet i samband med regionala utbudsdagar runtom i landet. Du som är lärare kan följa skolornas aktiviteter och få idéer till hur du utvecklar filmpedagogiken i din egen klass. Så håll utkik!

Sanna Svanberg

Projektledare

Tel: 08-665 11 16

sanna.svanberg@filminstitutet.se

Skriv ut