Filmpedagogik
Bild: Sanna Svanberg

Filminstitutet på klassrumsgolvet

I projektet Kompisskolor har vi följt fem skolor spridda över hela landet och dokumenterat hur deras olika arbetsmetoder med film i skolan går till. Den sammanfattande rapporten om de lärdomar vi har dragit finns nu att läsa.

Byt sida

De fem skolorna valdes ut efter geografisk och socioekonomisk spridning. De filmpedagogiska aktiviteter som klasserna engagerade sig i bygger på de tre olika "s" man ofta talar om inom filmpedagogiken: se, samtala och skapa. Det innebar att eleverna deltagit i skolbiovisningar och filmvisningar på skolan med efterföljande verksamhet. De har lärt sig om filmmediet, deltagit i samtal och delat med sig av sina tankar genom skriv- bild- och andra praktiska uppgifter. Vi på Film i skolan har inte bara gjort regelbundna besök i klassrummen utan också dokumenterat kompisskolornas arbete i bild, text och film. Detta har presenterats här på webben. Genom dessa rapporter kan du som är lärare följa skolornas aktiviteter under projektet och få idéer till hur du utvecklar filmpedagogiken i din egen klass.

Skriv ut