Filmpedagogik
Foto: Caroline Eriksson

Filmpedagogiska projekt

Förutom att producera en strid ström med filmhandledningar till aktuella skolbiofilmer arbetar Film i skolan också med tematiska projekt. Dessa är sammanhållna "paket" av ett antal filmer samt texter, kringmaterial och förslag på klassrumsövningar. Här finner du olika projekt och artiklar som Filminstitutet har tagit fram.

Byt sida
Skriv ut