Filmarkivet

Övriga restaureringar

Svartvita långfilmer

Resurser för restaurering och omkopiering har till största delen gått till svensk färgfilm från 50-, 60- och 70-talen eftersom de visats sig vara inspelade på obeständiga filmsorter, liksom till filmer som endast föreligger på brandfarlig nitratfilm. Men även svartvita långfilmer producerade på acetatbas från 50-talet och framåt behöver omkopieras, då det visar sig att bevarandematerial eller visningsmaterial helt saknas, och ibland dyker det upp material till filmer från 30- och 40-talen som tidigare saknats i våra samlingar, och som möjliggör ny restaurering. Längre ned på sidan finns en lista över de svartvita långfilmer som vi omkopierat och restaurerat sedan år 2000.

Kort- och dokumentärfilmer

Många av de kort-, dokumentär-, reklam- och journalfilmer som producerades under nitratfilmsperioden fram till i början av 1950-talet existerar fortfarande bara på nitratbas, och är därmed inte tillgängliga. Sedan 1980 pågår ett kontinuerligt arbete med att restaurera och omkopiera denna kategori av film.

Även kortfilmer av senare datum restaureras och omkopieras om det visar sig att bevarande- och visningsmaterial saknas eller är i dåligt skick. Längre ned på sidan finns en lista över de kort- och dokumentärfilmer som restaurerats sedan år 2000.



Bild från en nitratkopia av Plastisches Ballett Schule Claudia Issatschenko Berlin
(ca 1925). Ufacolor tvåfärgssystem med röd och grön emulsion.

Utländsk film

Vi fokuserar förstås på omkopiering och restaurering av svensk film. Men det händer att vi också restaurerar utländsk film, om det visar sig att filmen inte finns någon annanstans, eller om den svenska versionen på ett avgörande sätt skiljer sig från ursprungsversionen. Det är framför allt utländsk film från stumfilmsperioden som restaurerats av oss. Längre ned på sidan finns en lista över de utländska filmer som vi omkopierat och restaurerat sedan år 2000. 

Förteckning över de filmer som restaurerats och omkopierats sedan år 2000:

Svartvita långfilmer

Konstgjorda Svensson (1929)
Hälsingar (1933)
Pensionat Paradiset (1937)
Det sägs på stan (1941)
Fästmö uthyres (1950)
Hård klang (1952)
Marianne (1953)
Resa i natten (1955)
En drömmares vandring (1957)
Hägringen (1959)
En söndag i september (1963)

Kort- och dokumentärfilmer

Oidentifierad Stockholm (19--)
Kong Håkons Kroningsreise (1906)
Paul Myréns teckning (1908)
En bildserie ur Konung Oscar II:s Lif (1908)
Grängesberg (191-??)
Baron Cederströms flygningar på Malmen den 16-18 juni 1911 (1911)
Oidentifierad Prins Wilhelm i Vietnam och Kambodja (1912)
Kungabesöket i Söderköping (1913)
Vilda svanor (1913)
Solförmörkelse 1914 (1914)
Trollhätte kanals ombyggnad vid Trollhättan (1915)
Sveriges Biografägares kongress i Stockholm (1915)
Aktiebolaget Joh. Thermaenius & son, Hallsberg (1916)
Färgelanda (1916)
Vårflodens härjningar i Dalarne (1916)
Kallbadhuset i Eskilstuna (1917)
Ett fashionabelt bröllop (1918)
Oidentifierad Hällefors kommun och bruk (1918)
Oidentifierad Varbergs kallbadhus (1918?)
Jämtland (192-?)
Reklamfilm Rydén bageri och konditori (192-?)
En liten tripp i det natursköna Savojen (1920?)
Oidentifierad klichétillverkning och grafisk industri (1921)
Greve von Hallwyls jordfästning (1921)
Fiskodling i dammar (1922)
Prolog vid Karlskoga Biografs invigning den 30 september 1922 (1922)
Oidentifierad Motorbåtstävlingar i Umeå (1922)
Tagning Svenska Baletten 1920-tal (1922?)
Privatfilm Carl Barcklind 50 år (1923)
Kräftfiske i Värmland (1923)
Strängnäs stads 400-årsjubileum av Gustav Vasas val till kung (1923)
Uppdragning av skogsplantor (1923)
Bilder från Lysekil (1923)
Arboga-bilder (1924)
Finska republikens president Relander på besök i Stockholm (1925)
Skandinaviska Filmcentralen (1925)
Hembygdsfesten i Hyltebruk 1925 (1925)
Gymnastiklägret å Ljungbyhed, juni-juli 1925 (1925)
Diagonalsymfoni (1925)
Säter och dess besjungna omgivningar (1926)
Flottningsfilm (1926)
Has Anybody Here Seen Sweden (1926)
Kring fursteförlovningen (1926)
Vårt kronprinspar i Hollywood (1926)
Svenska motorklubben (1927)
Sveriges konditoriförenings 25 års jubileumskongressutställning å Hasselbacken (1927)
Polarflygarna (1927)
Svenska motorklubben (1928)
Polarflygarna (1928)
Svenska flygare i Göteborg (1928)
En forsfärd utför Torneälven (1928)
Oidentifierad Åmål (1929)
Reklamfilm Elfströms Reporia II (1929)
Reklamfilm Elfströms Reporia III (1929)
Från Norrlands Athén till nipornas stad (1929?)
Svensksunds färd genom Öresund (1930?)
Festligheterna vid Söderslätts sommarting (1930)
Med Svenska camping-klubben på weekend (1930)
En modern tryckeriofficin. Hur Östgöta Correspondenten kommer till (1931)
Lidköpings mekaniska verkstad (1931?)
Grand premiär (1933)
Vargöns kraftstation inviges av H.M. Konungen d. 30 maj 1934 (1934)
Tullbergs journal (1934)
Bergmans Enka (1934)
Umeå (1936)
Fågelvår i Tåkern (1936)
Professor Erik Nyström håller föredrag om Kina (1937)
Ett paradis i Skåneland (1937?)
Havets vinthundar (1938)
Borås – industristaden vid Viskan (1938)
Staden vid Göta älv (1938)
Selma Lagerlöf 80 år (1938)
Vi och vår stad (1938)
Byn vid den trivsamma brunnen (1939)
Falken (1939)
Fyrmaktsmötet i Stockholm 1939 (1939)
Reklamfilm Viskafors Hushållsartiklar (1939)
Reklamfilm Viskafors Regnkappor -39 (1939)
Dröm blev verklighet (1938 - 1949)
Terrafilms specialreportage från utrymningen av och förödelsen i Helsingfors (1939)
Skärgård (1939)
Med Stig Wesslén i Lapplandsfjällen (1940)
Talarfilm Erik Bergvall (1940)
Talarfilm Sigfrid Edström (1940)
Talarfilm Christian Günther (1940)
Talarfilm Östen Undén (1940)
Talarfilm Per Edvin Sköld (1940)
Talarfilm Sam Larsson (1940)
Talarfilm Anders Andersson-Råstock (1940)
Talarfilm Erik Bergvall (1940)
Talarfilm Carl Lindhagen (1940)
Talarfilm Gustav Möller (1940)
Talarfilm Per Albin Hansson (1940)
Talarfilm Axel Pehrsson-Bramstorp (1940)
Talarfilm Kerstin Hesselgren (1940)
Talarfilm Sten Dehlgren (1940)
Talarfilm Torsten Tegnér (1941)
Talarfilm Ragnar Östberg (1941)
Vetenskapens vikingar (1941)
Vardagens möda – minnenas fest (1941)
Finland bygger upp (1941)
Klart. Tåg Ut! (1941)
Våra visthusbodar (1941)
Filmo (1941)
Nya tag i mossarna (1942)
Södermanlands-Nerikes Nations kamratmöte (1942)
Djurgårdsmässan (1942)
Fem i tolv (1942)
Eld, lera och människor (1942)
Talarfilm Johan-Olov Johansson (1942)
Jordens arbetare (1942)
Djurgårdsmässan (1943)
Långt från land (1943)
Skogens män (1943)
Pappers- och cellullosaviran (1943)
Nya tag i skogen (1943)
Göteborgs Lucia (1943)
Högerns idéprogram (1944)
Vårvinterrajden (1944)
Med lapparna till fjälls (1944)
Skydda barnen (1944)
En dag i Ludvika (1944)
Kivens icke på vägen (1945)
Vi ha hört… (1945)
Reklamfilm Mölnlycke dragkamp (1945)
Där lägereldarna brinna (1946)
Folkarebygden firar Lucia (1946)
Det var då – det är nu (1946)
Med kunskap och redskap (1946)
Tåget (1947)
Människor i stad (1947)
Värmland visar (1947)
Weekend i Nizza (1947)
Värmländsk melodi (1948)
Ett kungsord (1948)
I fetischmannens spår (1948)
Sjuka svin och friska grisar (1948)
En dag med Jenny Lind (1948)
Med flyg till sjunde himlen (1949)
Där vägarna sluta (1949)
Lapp-Lisa (1949)
Brytningstider (1949)
Stadsbudskåren (1950??)
Sommarens inläggningar – vinterns delikatesser (1950)
Bisi Congo (1950)
In the Footsteps of the Witch Doctor (1950)
Grängesberg (1950)
Sång till friheten (1950)
Kopparbergs läns landsting och dess verksamhet (1950)
Mjölkkornas utfodring (1950)
Och kråkorna grät… (1951)
Kiruna 50-årsjubileum (1951)
Se historiska minnenas stad (1951)
Reklamfilm Dalmålningar på film Sju magra och sju feta kor (1951)
De historiska minnenas stad (1951)
Det handlar om cyklar (1952)
Kamp mot reumatismen (1952)
Mot ogräs för ökad skörd (1952)
Skörda i sanden (1953)
Att döda ett barn (1953)
Fager är liden (1954)
Enligt lag (1958)
Järnvägs- och gatubroarna över Söderström (1950–1959)
Svampdykare (1964)
Väntande vatten (1965)
Samt filmer ingående i Paramountjournalen (1925–1933) 

Utländsk film

Le coucher de la mariée (1896)
Au pays des Moïs: exploration et chasse (190-?)
Un voyage aux ruines d’Angkor (1908)
Le serment d'un prince (1910)
The Dawn of a Tomorrow (1915)
The Risky Road (1918) fragment
Tonaufnahmen Berglund (1922)
The Divine Woman (1928) fragment

Skriv ut