Filmarkivet
Mamma (Suzanne Osten, 1982). Foto: Filminstitutet.

Filminstitutets rättighetsinnehav

Huvuddelen av filmerna i Filminstitutets arkivsamlingar bygger på depositioner från producenter, distributörer och enskilda upphovsmakare. Detta innebär att rättigheterna till de flesta filmerna ligger hos någon annan än Filminstitutet. Men till ett fåtal filmer i samlingarna innehar Filminstitutet rättigheterna. Det gäller filmer som Filminstitutet var med och (sam)producerade under 1960-90-talen, på uppdrag av dåvarande filmavtal.

Kontaktuppgifter rättighetsförvaltare: Cathrin Pettersson, cathrin.pettersson@filminstitutet.se

2014 övertog Filminstitutet rättigheterna till en samling kortfilmer som producerades av Sandrews-bolagen mellan åren 1937-2006. För mer information om dessa kortfilmer, kontakta Kajsa Hedström, kajsa.hedstrom@filminstitutet.se

Skriv ut