Filmarkivet
Offret (Andrej Tarkovskij, 1986). Foto: Filminstitutet.

Lån för festivaler och biografer

För dig som vill boka digitala biografkopior (DCP) finns ett formulär under länken "Filmer i distribution" nedan.

Analoga filmer är tillgängliga för visning på festivaler och biografer i de fall då det finns mer än en kopia av filmen. Följande villkor gäller generellt vid lån av arkivkopior. I undantagsfall får kopior skarvas ihop vid visning.

  • Låntagaren förbinder sig i en skriftlig låneöverenskommelse att kopian inte projiceras från ett non-rewind system, att inga skarvar företas i kopian och att eventuella skiftmärken går att ta bort. Start- och slutsladdar får inte tas bort från kopian, och varje akt ska returneras mattspolad från början och vara fastsatt med tejp. Arkivet har rätt att debitera låntagaren för ersättningskostnader om eventuella skador upptäcks när kopian synas efter att den returnerats. Kopian måste visas i korrekt bildformat och hastighet.
  • Låntagaren måste först inhämta tillstånd från filmens rättighetsinnehavare. Kopia på avtal (fax eller e-post) ska vara Filmarkivet tillhanda innan kopian skickas. Filmarkivet hjälper till med att lokalisera rättighetsinnehavare.
  • Filmarkivet tar ut en expeditions- och syningsavgift, 2 200 kronor per långfilm och 1 100 kronor per kortfilm. För visningar av svensk film tas endast expeditionsavgift ut, 700 kronor per långfilm och 350 kronor per kortfilm.
  • Alla transportkostnader betalas av låntagaren.

Filmer ur arkivet bokas minst tio arbetsdagar innan visning.

Filmarkivets beståndskatalog är sökbar från datorerna i Filmhusets bibliotek. Om du inte har möjlighet att besöka Filmhuset går det bra att höra av sig med förfrågningar via mail eller telefon.

Returnera alltid lånade filmer till denna adress:

Svenska Filminstitutet – Godsmottagningen
Borgvägen 3
115 53 Stockholm
Att: Annelie Eklöf
Tel: 08-665 11 37
e-post: logistik@filminstitutet.se

Skriv ut