Filmarkivet
Bröderna Mozart (Suzanne Osten, 1986). Foto: Filminstitutet.

Lån för rättighetsinnehavare

Rättighetsinnehavare har tillgång till analogt material mot erläggande av expeditionsavgift, 200 kronor per titel samt 80 kronor per akt.

När rättighetsinnehavare vill få tillgång till analogt material ur samlingarna för framställande av nytt material måste Filmarkivet godkänna det laboratorium eller liknande där kopieringen ska utföras.

För tillgång till digitalt material varierar kostnaden mellan 1 000 - 5 000 per film, beroende på format.

Om annan än filmens producent vill ha tillgång till material ur samlingarna, måste låntagaren dokumentera – genom kontrakt eller liknande handlingar – att rättigheterna överlåtits, eller att låntagaren agerar på uppdrag av rättmätig rättighetsinnehavare. Det åligger filmarkivet att kontrollera att bolag eller andra juridiska personer som önskar låna material, eller som i kontrakt eller liknande handlingar överlåtit rättigheter till tredje part, faktiskt existerar.

Filmarkivets beståndskatalog är sökbar från datorerna i Filmhusets bibliotek. Om du inte har möjlighet att besöka Filmhuset går det bra att höra av sig med förfrågningar via mail eller telefon.

Skriv ut