Filmarkivet

Riktlinjer för Filmarkivet

Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet har i uppdrag att samla in, katalogisera, bevara, restaurera och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Med det svenska filmarvet menas all film som visats på biograf i Sverige eller som underställts censurgranskning med avsikt på biografdistribution.

De kriterier, principer och etiska regler som vägleder Filmarkivets arbete för vart och ett av de fem uppdragen finns specificerade i Riktlinjer för Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet, senast uppdaterade i maj 2016.

Skriv ut