Filmpedagogik

Film i skolan-dagarna 2018

Film i skolan-dagen är en inspirerande mötesplats för alla som arbetar med filmkultur för barn och unga. Årets tema är ”Demokrati, delaktighet och representation” och filmdagarna äger rum i Skåne, Jämtland, Blekinge och Dalarna.

Datumen för årets kommande Film i skolan-dagar är 4 september i Karlshamn samt 9 oktober i Tällberg.
Anmälan till Karlshamn är nu öppen. Anmäl dig här.

Första Film i skolan-dagarna ägde rum 22 mars i Malmö på Biograf Panora i Malmö i samband med BUFF och den andra 24 april i Östersund.
På varje ort står Filminstitutet för förmiddagens program och den regionala aktören för programmet under eftermiddagen.

FILM I SKOLAN-DAGEN

FÖRMIDDAGENS PROGRAM
Rörlig bild + måluppfyllelse är lika med sant
Fatima Khayari, projektledare Svenska Filminstitutet visar kortfilmen Turkkiosken och diskuterar kring begreppen rörlig bild och filmkunnighet.  

En bild säger mer än tusen ord Anna Tornberg, projektledare Statens medieråd presenterar delar ur det demokratistärkande pedagogiska materialet, Propaganda och bilders makt samt Könsnormer i bildspråket, som Statens medieråd har tagit fram för skolan.  

Delaktighet & representation ur en filmares perspektiv Clara Bodén, regissör, producent och manusförfattare, pratar om behovet av att, som ung, kunna känna igen sig i de bilder som omger en samt varför det är viktigt att olika röster från olika miljöer får synas och höras. Clara är bland annat skapare av filmen Lgh+bil+allt jag har och äger.   

Bilder av den andre Sanjin Pejkovic är filmforskare vid Linnéuniversitetet, medarbetare på Göteborgs filmfestival samt filmskribent. Genom en filmhistorisk förankring, praktiska filmanalyser och i en dialog med publiken, kommer Sanjin att diskutera och göra några nedslag som problematiserar och granskar stereotypernas historia på den vita duken.

 

Skriv ut