Läs första numret av Kreativa Europa i fokus

Kreativa Europa

Nu är det premiär för det första numret av Kreativa Europa i fokus, din källa till information om EU:s Kreativa Europa-program och andra EU-nyheter om kultur.

Kreativa Europa i fokus är ett nyhetsutskick från Kreativa Europa Desk Sverige och innehåller nyheter om hela den kulturella och kreativa sektorn. Kreativa Europa i fokus kommer att skickas ut två gånger om året genom våra digitala kanaler. Om du inte redan får nyheter från oss så välj din favoritkanal nedan för att inte missa några av de möjligheter som EU erbjuder.

Detta första nummer har fokus på vad internationella nätverk kan erbjuda kulturarbetare i Europa, vi tar en titt på kulturens roll i EU:s utrikespolitik och hur det går med arbetet kring den digitala inre marknaden.

Kreativa Europa i fokus tar vid efter MEDIA Info som efter 66 nummer och 17 år får en ny skepnad och breddat fokusområde. I och med denna förändring kommer vi inte längre skicka nyhetsbrev per post.

Kreativa Europa i fokus i onlineläsare
Kreativa Europa i fokus som PDF

Skriv ut