Cinemateket

Federico Veiroj

Med en bakgrund som medarbetare på både Cinemateca Uruguay och Filmoteca Española har Federico Veiroj gjort ett antal filmer som uttrycker en stark kärlek för filmen samtidigt som de blickar framåt ur den cinefila dimma ur vilka de är sprungna.
Veirojs filmer glider undan varje försök till tydlig definition medan han rör sig obehindrat mellan olika tonlägen som ofta samexisterar i en och samma sekvens. ”Ibland kan en tagning av en hand i en film vara allt jag behöver för att känna lycka”, har Veiroj sagt. De objekt som han filmar är snarare än betyder, händelserna sker snarare än leder till något. Men trots det saknar filmerna varken betydelse eller berättelse.
Flera av dem handlar om att börja om på nytt och om omöjligheten att så göra. I Bregman, el siguiente och Acné tar respektive huvudperson ett första steg in i vuxenvärlden genom en bar mitzva och förlorad oskuld; i A Useful Life mister en överarbetad cinemateksarbetare jobbet, men återfår tron på filmen utanför biografen; i The Apostate försöker en man lämna den katolska kyrkan, vilket utvecklas till ett livslångt engagemang.
I dessa rollfigurer ser vi spår från den forna filmens hjältar. En sällsynt, nästan utdöende art som i Veirojs filmer gör efterlängtad återkomst.

Text: Stefan Ramstedt

Fredagen 22 september besöker Federico Veiroj Cinemateket i samband med visningen av A Useful Life

Visningarna sker i samarbete med Stockholms latinamerikanska filmfestival Panoramica som pågår 20-24 september. Läs mer på panoramica.se Våra förmånskort fungerar som medlemskort på Panoramica.
Fredagen 22 september besöker Federico Veiroj Cinemateket i samband med visningen av A Useful Life