Cinemateket

Ingmar Bergman

Även geniförklarade auteurer börjar små. Eller mer precist, i ett sammanhang större än de själva. Det gäller även Ingmar Bergman. Han själv var den första att understryka att hans tidiga filmer tillkom i ett svenskt studiosystem och därför präglades av det – i allt från (andras) manus till ett (hollywoodskt) genretänk.
I viss mån gäller det även de åtta filmerna från Hamnstad till Sommaren med Monika. Hamnstad är ju på sitt sätt ”obergmansk”: ett arbetarklassdrama i stadsmiljö, med manus av Per Anders Fogelström. Sånt händer inte här är en renodlad politisk thriller. Och i Kvinnors väntan bedriver Eva Dahlbeck och Gunnar Björnstrand könskamp som en annan Katharine Hepburn och Cary Grant – en film som till formen dessutom tycks ha inspirerats av Joseph L. Mankiewiczs Min man – eller din? (A Letter to Three Wives) från 1949.
Något annat som skvallrar om de sammanhang i vilka Bergmans filmer tillkom och mottogs är de anglo-amerikanska distributionstitlarna. Den som oftast brukar nämnas är Sommaren med Monika, som i kölvattnet på Hon dansade en sommar kallades Monika: The Story of a Bad Girl. Men betänk att även Fängelse fick heta The Devil’s Wanton (något liderligt), den oskyldigt klingande Sommarlek blev Illicit Interlude (något förbjudet), och till och med den neutrala Kvinnors väntan ett insinuerande Secrets of Women. Vid denna tid var Bergman ute i stora världen ännu långt ifrån den finkulturella auteuren.
Därmed inte sagt att han i dessa filmer inte fick plats med ”Bergman”. Det är trots allt nu som ett antal motivkretsar börjar dyka upp, för att senare återkomma, varieras och laddas om på nytt. Fängelse, Bergmans första film efter eget originalmanus, med sitt uttryckliga teodicéproblem: ”Är jorden helvetet och finns det i så fall också en Gud och var finns han?” Till glädje om äktenskaplig leda. Sommarlek med sina intrikata återblickar, sitt konstnärsmotiv och sin inkännande skildring av den kvinnliga huvudpersonen, balettdansösen Marie.

Text: Maaret Koskinen, professor i filmvetenskap och tidigare innehavare av Ingmar Bergmans professur vid Stockholms universitet

Ingår i Ingmar Bergman

Tidigare i Ingmar Bergman