Filminstitutets stöd
Foto: Ramon Reissmuller

Biografstöd

För att stärka biografer på mindre orter och komplementbiografer i större städer fördelar Filminstitutet stöd till biografägare för upprustning, publikarbete och öppna visningar för film som fått lanseringsstöd. Stöd fördelas även till anordnare av biografföreställningar som inte är mervärdesskatteskyldiga, så kallad momskompensation.

Byt sida

Stödet för upprustning bidrar till att biografstrukturen på främst mindre och medelstora orter bevaras och förstärks samt till att det finns biografer med likvärdig teknisk standard över hela landet.

Stöd till biografägare för publikarbete

Stödet för publikarbete har målet att långsiktigt öka publiken och dess möjlighet att ta del av ett varierat filmutbud.

Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort

Syftet med stödet är att stärka och utveckla biografstrukturen för att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik.

Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd

Stödet för öppna visningar bidrar till att stärka biografstrukturen utanför de största städerna samt till att öka spridningen av svensk och utländsk film till mindre orter. Stödet avser öppna visningar av svensk och utländsk film som fått lanseringsstöd.

 

Ramon Reissmüller

Handläggare

Tel: 08-665 11 59

ramon.reissmuller@filminstitutet.se

Elin Torestad

Handläggare

Tel: 08-665 11 94

elin.torestad@filminstitutet.se

Skriv ut