Filminstitutets stöd

Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd

Syftet med stödet är att stimulera biografer i hela landet att bredda filmutbudet.

Vem kan söka?

  • Stödet kan sökas av biografägare registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå
  • på orter med färre än 25 000 invånare*
  • på orter med fler än 25 000 invånare* som uppfyller definitionen av komplementsbiograf**
  • på orter med fler än 25 000 invånare om särskilda skäl föreligger.
  • Även sammanslutning av flera biografägare för biografer som uppfyller kraven kan söka stödet.

*Antalet invånare bedöms i enlighet med SCB:s tätortsregister. **Biograf där 30 % av föreställningarna föregående spelår i en biograf, utgörs av filmer från Europa (Exklusive Sverige) och övriga världen (exklusive USA) med mindre än 150 000 besökare totalt per film.

För vad kan man söka?

Stödet får ges för öppna visningar av svensk och utländsk långfilm som fått lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet. Med lanseringsstöd avses Stöd till lansering av svensk långfilm och Stöd till lansering av importerad kvalitetsfilm.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Se Generella villkor

När och hur ansöker man?

Ansökan görs årligen senast 1 februari och avser föregående verksamhetsår.

  • Avtal För biografer på orter med mindre än 25 000 invånare tecknas ett avtal mellan biografen och Filminstitutet, vilket gäller tills vidare. Se avtalsblankett nedan.
  • Särskild årlig ansökan för biografer på orter med mer än 25 000 invånare görs en årlig ansökan på särskild blankett som tillhandahålls av Filminstitutet. Om särskilda skäl anropas ska en kort beskrivning av biografens verksamhet bifogas. Ansökan görs årligen senast 1 februari och avser föregående verksamhetsår.

Hur bedöms ansökan?

Fördelningen görs av Filminstitutet utifrån antalet sålda biljetter för öppna visningar av långfilmer som fått lanseringsstöd av Filminstitutet. Stödsökare måste därmed redovisa från verifierad biografbesökarstatistik för samtliga öppna föreställningar redovisade per filmtitel under föregående år för beviljat stöd.

Se även dokumentet Generella villkor längst ner.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd. Ett epost-meddelande skickas vid utbetalningstillfället till kontaktpersonen angiven på ansökan.

Hur betalas stödet ut?

Stödet utbetalas automatiskt tidigast i april efter föregående verksamhetsår för biografer som har avtal.

Övriga biografer på orter över 25 000 invånare* rekvirerar stödet på en blankett som skickas tillsammans med besked om beviljat stöd.

*Antalet invånare enligt SCB:s tätortsregister.

Ramon Reissmüller

Handläggare

Tel: 08-665 11 59

ramon.reissmuller@filminstitutet.se

Pia Strandberg

Administratör/Handläggare

Tel: 08-665 11 29

pia.strandberg@filminstitutet.se

Skriv ut