Filminstitutets stöd

Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd

Syftet med stödet är att stimulera biografer i hela landet att bredda filmutbudet.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av biografägare

  • på orter med färre än 25 000 invånare*
  • på orter med fler än 25 000 invånare* som uppfyller definitionen av komplementsbiograf**
  • på orter med fler än 25 000 invånare om särskilda skäl föreligger.
  • Även sammanslutning av flera biografägare för biografer som uppfyller kraven kan söka stödet.

*Antalet invånare bedöms i enlighet med SCB:s tätortsregister.
**Biograf där minst 30 % av de öppna visningarna föregående spelår i en biograf, utgörs av filmer som inte kommer från USA, Sverige, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland.

För vad kan man söka?

Stödet får ges för öppna visningar av svensk och utländsk långfilm som fått lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet. Med lanseringsstöd avses Stöd till lansering av svensk långfilm och Stöd till lansering av importerad kvalitetsfilm.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Se Generella villkor

När och hur ansöker man?

Ansökan görs på blankett som finns längre ner på sidan.Ansökan görs årligen senast 1 februari och avser föregående verksamhetsår.

Hur bedöms ansökan?

Fördelningen görs av Filminstitutet utifrån antalet sålda biljetter för öppna visningar av långfilmer som fått lanseringsstöd av Filminstitutet. Stödsökare måste därmed redovisa från verifierad biografbesökarstatistik för samtliga öppna föreställningar redovisade per filmtitel under föregående år för beviljat stöd.

Se även dokumentet Generella villkor längst ner.

Hur redovisar man?

För att redovisa Stöd till öppna visningar av film som fått lanseringsstöd ("Biotian") går du in på Bioguiden. I filarkivet i redovisningssystemet väljer du

  • Datum: 2017-01-01 – 2017-12-31
  • Mejla excelfilen till biograf@filminstitutet.se  Vi tar endast emot digitala filer.
  • Fyll i Intyget (se nedan) och mejla även det till biograf@filminstitutet.se eller skicka med vanlig post till Distribution och visning på Filminstitutet.

Redovisning och intyg ska vara Filminstitutet tillhanda senast den 28 februari, 2017.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd. Ett epost-meddelande skickas vid utbetalningstillfället till kontaktpersonen angiven på ansökan.

Hur betalas stödet ut?

Stödet betalas ut tidigast i maj 2018.

Pia Strandberg

Administratör/Handläggare

Tel: 08-665 11 29

pia.strandberg@filminstitutet.se

Ulrika Sundbäck

Handläggare

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Skriv ut