Filminstitutets stöd

Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort

Syftet med stödet är att stärka och utveckla biografstrukturen för att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik.

Stödets riktlinjer kommer att utvärderas under första delen av 2017 och eventuellt kommer förändringar inför nästa stödomgång att göras.

Två utlysningar kommer att göras under årets andra hälft. Håll utkik här på hemsidan för mer information om nya riktlinjer och ansökningsdatum under slutet av våren 2017.

Elin Torestad

Handläggare

Tel: 08-665 11 94

elin.torestad@filminstitutet.se

Skriv ut