Filminstitutets stöd

Stöd till spridning av långfilm i hela landet

Syftet med stödet är att biografer i hela landet ska få tillgång till ny värdefull film.

Vem kan söka?

Distributörer som är registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå kan söka stödet. 

För vad kan man söka?

Stödet ska användas för att kompensera distributörer som gjort förlust genom att visa ny film på biografer där visningarna inte genererat tillräckliga intäkter för att täcka distributörens omkostnader. Kompensationen beräknas utifrån en schablonsumma på maximalt 1 400 kronor i bruttointäkt per biograf.

Vilka villkor måste uppfyllas?

  • Stödet omfattar svensk långfilm samt utländsk film som fått lanseringsstöd från Filminstitutet.
  • Stödet omfattar även *Knatte-/Barn- och Ungdomsfilm som inte har fått lanseringsstöd från Filminstitutet.

Kompensationen gäller för filmens sex första premiärveckor och baseras på statistik av öppna visningar i Bioguiden. Kassarapportering måste vara komplett innan stödet kan bedömas.

*Definition av målgrupp:

  • Knattefilm är filmer som handlar om och/eller har ett tilltal som tydligt vänder sig till barn upp till fem år.
  • Barnfilm är filmer som handlar om och/eller har ett tilltal som tydligt vänder sig till barn mellan sex och tolv år.
  • Ungdomsfilm är filmer som handlar om och/eller har ett tilltal som tydligt vänder sig till tonåringar (tretton till nitton år).

Enheten Analys & statistik ansvarar för arbetet att kategorisera målgrupp.
Se även dokumentet Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas löpande från och med att filmen haft svensk biografpremiär till och med tre månader efter detta datum. Ansökan görs på särskild blankett.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas med 1 000 kronor multiplicerat med det antal biografer som visat filmen de sex första veckorna efter premiären och spelat in upp till 1400 kr i bruttointäkt per biograf. (Exempel: om filmen har spelat in 1400 kronor eller mindre på 10 biografer under filmens första sex spelveckor fördelas 10 000 kronor i stöd.

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs på Filminstitutets enhet Distribution & visning och beslut baserar sig på verifierad biografbesökarstatistik tillhandahållen av distributören. Filminstitutets VD beslutar om stöd. Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Alla som söker och erhåller filmstöd måste redovisa nödvändig besöksstatistik på biograf för bedöming och uppföljning med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare av spridning av långfilm i hela landet måste därmed redovisa från Filmägarnas kontrollbyrå verifierad data för samtliga öppna föreställningar per biograf för filmen sex veckor efter premiär.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas med beslutet.


Se även Generella villkor.

Kristin Engstedt

Enhetschef

Tel: 08-665 12 95

kristin.engstedt@filminstitutet.se

Pia Strandberg

Administratör/Handläggare

Tel: 08-665 11 29

pia.strandberg@filminstitutet.se

Skriv ut