Filminstitutets stöd

Filmkonsulenter

Bedömningen av vilka projekt som ska tilldelas produktionsstöd görs av filmkonsulenter, tillsatta för en viss tid.

Byt sida

Sex konsulenter är verksamma; två för långfilm (även barn- och ungdomsfilm och internationella samproduktioner), en för kortfilm, två för dokumentärfilm samt en för Moving Sweden. Konsulenterna överlämnar sina förslag till VD, som beslutar om produktionsstöd på delegation från Filminstitutets styrelse.

Filmkonsulenternas mandatperioder är tre år med möjlighet till en begränsad förlängning.

Skriv ut