Filminstitutets stöd
Inspelningsbild från Unga Sophie Bell. Foto: Adam Johnsson

Stöd till filmproduktion

Stöd till produktion av svensk långfilm, kortfilm och dokumentärfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här på sidan kan du läsa om Filminstitutets olika stöd till filmproduktion. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd.

Byt sida

Helen Ahlsson fortsätter sitt uppdrag som tillförodnad  filmkonsulent för lång spelfilm fram till 2 maj. Det innebär att hon fram till dess handlägger och följer upp pågående projekt. Från och med 15 mars upphör möjligheten att söka med nya projekt hos Helen. Nya ansökningar till Madeleine Ekman kan göras från och med 15 maj.

Perioden 15 mars till 15 maj hänvisas eventuella nya projektansökningar till Calle Marthin.

Riktlinjer för stöd till utveckling av filmprojekt

Kortfilm  

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Dokumentär

Syftet med stödet är att
genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm
med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Lång spelfilm

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Slatestöd

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen och bidra till målen för svensk film genom att skapa utrymme och kontinuitet för enskilda etablerade upphovspersoner i tidig utveckling. Att möjliggöra för enskilda upphovspersoner att pröva idéer i ett tidigt skede. 

Riktlinjer för stöd till produktion av filmprojekt 

Kortfilm  

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en variation av berättande i det korta formatet.

Dokumentär

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken.

Lång spelfilm

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk film inom alla genrer med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Riktlinjer för stöd till filmprojekt - Marknadsstöd

Syftet med stödet är att bredda repertoaren och öka genrespridningen genom att stödja filmer av hög kvalitet med stark publikpotential och stor förankring på den nationella marknaden. Med det menas att filmen ska ha hög igenkänningsfaktor, populärkulturella aspekter, relevant tematik, originalitet och ett brett tilltal i utförandet samt hantverksskicklig verkshöjd. 

Riktlinjer för stöd till Internationella samproduktioner

Syftet med stödet är att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag samt öka möjligheterna till internationell finansiering och spridning av internationell film i Sverige. 

Riktlinjer för stöd till filmprojekt - Publikrelaterat stöd/PRS

Syftet med stödet är att bidra till en stark och dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film.

Riktlinjer för stöd till talangutveckling i hela landet

Syfte är att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet och öka utbytet av kunskap och erfarenhet för aktörer verksamma inom filmområdet.

Riktlinjer för stöd till ökad kontinuitet - enskild insats för produktionsbolag

Riktlinjer för stöd till ökad kontinuitet - produktionsbolag

 

Stöd till ökad kompetens inom utveckling och produktion

Syftet med stödet är att höja kompetensen för professionellt verksamma inom svensk filmbransch för att stärka den svenska filmen genom fortbildning och liknande. 

Skriv ut