Filminstitutets stöd
Inspelningsbild från Unga Sophie Bell. Foto: Adam Johnsson

Stöd till filmproduktion

Stöd till produktion av svensk långfilm, kortfilm och dokumentärfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här på sidan kan du läsa om Filminstitutets olika stöd till filmproduktion. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd.

Byt sida

Långfilmskonsulent Yaba Holst slutade 18 januari 2018. Möjligheten att söka hos Yaba stängdes 7 december 2017. Under rekryteringen av ny konsulent kommer Helen Ahlsson tillfälligt ersätta Yaba Holst. Helen Ahlsson kommer ta emot nya ansökningar samt ta över handläggningen av projekt som är igång. Det kommer inte gå att ansöka till Helen Ahlsson med projekt som tidigare fått nej av Yaba Holst.

Möjligheten att söka hos tf långfilmskonsulent Helen Ahlsson öppnar den 8 januari 2018.

Riktlinjer för stöd till utveckling av filmprojekt

Kortfilm  

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Dokumentär

Syftet med stödet är att
genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm
med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Lång spelfilm

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Slatestöd

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen och bidra till målen för svensk film genom att skapa utrymme och kontinuitet för enskilda etablerade upphovspersoner i tidig utveckling. Att möjliggöra för enskilda upphovspersoner att pröva idéer i ett tidigt skede. 

Riktlinjer för stöd till produktion av filmprojekt 

Kortfilm  

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en variation av berättande i det korta formatet.

Dokumentär

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken.

Lång spelfilm

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk film inom alla genrer med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Riktlinjer för stöd till filmprojekt - Marknadsstöd

Syftet med stödet är att bredda repertoaren och öka genrespridningen genom att stödja filmer av hög kvalitet med stark publikpotential och stor förankring på den nationella marknaden. Med det menas att filmen ska ha hög igenkänningsfaktor, populärkulturella aspekter, relevant tematik, originalitet och ett brett tilltal i utförandet samt hantverksskicklig verkshöjd. 

Riktlinjer för stöd till Internationella samproduktioner

Syftet med stödet är att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag samt öka möjligheterna till internationell finansiering och spridning av internationell film i Sverige. 

Riktlinjer för stöd till filmprojekt - Publikrelaterat stöd/PRS

Syftet med stödet är att bidra till en stark och dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film.

Stöd till fortbildning

Stödet är ej sökbart från och med 19 december 2017.
Som ett led i den helstatliga filmpolitiken införs ett nytt stödsystem som innehåller såväl reviderade som nya stöd.  Vi öppnar åter möjligheten att söka stöd under mars 2018.

 

Skriv ut