Filminstitutets stöd
Inspelningsbild från Unga Sophie Bell. Foto: Adam Johnsson

Stöd till filmproduktion

Stöd till produktion av svensk långfilm, kortfilm och dokumentärfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här på sidan kan du läsa om Filminstitutets olika stöd till filmproduktion. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd.

Byt sida

 

Nytt datum för beslutsmöte före julledighet

För att ytterligare säkra kvaliteten mot produktionsbolagen under den hektiska perioden före jul så justeras datum för årets beslutsmöten i november och december.

Aktuella projekt ska lämna in komplett underlag till respektive controller senast fredag den 24 november 2017. Formellt beslutsmöte med vd kommer äga rum torsdag den 7 december och ersätter tidigare inplanerade beslutsmöten i slutet av november och mitten av december. 

För utbetalning innan årsskiftet ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast måndag 11 december 2017

Röst

Nästa år är det val och samtidigt firar Sverige startskottet för 100 år av demokrati. Svenska Filminstitutet och Sveriges Television uppmanar etablerade regissörer och nya filmskapare att göra kortfilm för att inspirera ett politiskt engagemang. För att få oss att rösta.

Neon

NEON vill utforska filmiska gränser, bildberättande och distributionsmässiga möjligheter idag. Neon vill uppmärksamma mångfalden av format, uttryck och de sätt som film kan möta en publik. Det skulle kunna vara i virtual reality, augmented reality, instagram-stories, kortserier, dataspel eller till exempel live-film. Stödet sökes gemensamt av en regissör och en producent. Fem projekt väljs ut och får 100 000 SEK i utvecklingsstöd. Sök senast 1 september 2017.

Bergman Revisited

Vad skulle "Persona", "Sommaren med Monika" eller "Scener ur ett äktenskap" vara idag? 14 juli 2018 skulle Ingmar Bergman fyllt 100 år och genom satsningen "Bergman Revisited" bjuder Filminstitutet och SVT in dig som erfaren regissör att göra en kortfilm inspirerad av hans värld. Vi söker efter sex korta fiktionsfilmer och ingången kan vara en specifik film, karaktär, plats, eller annan aspekt som relaterar till Bergmans universum.

Moving Sweden

Starka berättelser i nya format. Stöden ska bidra till utveckling och produktion av starka, gärna nyskapande, fiktiva filmberättelser med fyra olika spellängder, 30, 45 och 60 minuter samt kortserier (6-8 avsnitt á 12-15 minuter).
Satsningen riktar sig både till filmberättare som är i början av sitt filmskapande, oavsett ålder, och till etablerade som vill utmana och förnya sitt filmgestaltande. Den sökande ska kunna uppvisa minst en väl genomförd film, t ex i kortare format i valfri genre, eller motsvarande.

Utvecklingsstöd

Syftet med stödet är att bidra till utveckling av film- och konvergerad mediaprojekt med hög kvalitet och hög attraktionskraft samt stärka deras möjligheter att förverkligas.  Stödet omfattar kortfilm, dokumentärfilm, lång spelfilm och konvergerad media.
Stödet kan sökas av producenter, men i projektets initialskede kan även etablerade manusförfattare och regissörer söka. Den som söker kan vara en fysisk person bosatt i Sverige eller ett i Sverige registrerat bolag, utländskt företags filial eller annan juridisk person. För stöd över 500 000 kr krävs att mottagaren är ett aktiebolag.

Produktionsstöd

Syftet med stödet är att främja svensk filmproduktion av hög kvalitet och hög attraktionskraft genom filmisk kvalitet, mångfald, nyskapande och internationella framgångar. Stödet omfattar kortfilm, dokumentärfilm, lång spelfilm och konvergerad media.
Stödet kan sökas av svenska etablerade producenter, d v s personer bosatta i Sverige, alternativt bolag, utländskt företags filial eller annan juridisk person som är registrerad i Sverige. För stöd över 500 000 kr krävs att ansökan görs av ett aktiebolag.

Marknadsstöd

Syftet med stödet är att ge stöd till filmer av hög kvalitet med en stark publikpotential på den svenska filmmarknaden. Genom att publikpotential prioriteras skapas också en förutsägbarhet i stödgivningen vilket kan underlätta för privata investeringar i svensk film.
Stödet kan sökas av etablerade svenska producenter, d v s personer bosatta i Sverige, alternativt bolag, utländskt företags filial eller annan juridisk person som är registrerad i Sverige.

Stöd till internationella samproduktioner

Syftet med stödet är att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag och att öka möjligheterna till internationell finansiering.  Internationella samarbeten kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och underlätta för filmerna att resa över gränserna.
Stödet kan sökas av etablerade svenska produktionsbolag.

Publikrelaterat stöd/PRS

Syftet med stödet är att bidra till en stark och dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film.
Produktionsbolag som är registrerade i Sverige kan anmäla filmen till Filminstitutet och bli berättigade till publikrelaterat stöd.

Producentstöd

Syftet med stödet är att ge produktionsbolag tillgång till upparbetat kapital som investering i ny svensk film.
Stödet kan sökas av produktionsbolag som är registrerade i Sverige. Genom att anmäla filmer som de är huvudproducent för till Filminstitutet blir de berättigade till producentstöd.

Stöd till oberoende producenter

Syftet med stödet är att ge oberoende produktionsbolag möjlighet till egen utveckling av långfilmsprojekt i ett tidigt skede.
Stödet kan sökas av produktionsbolag som är registrerade i Sverige. Bolaget ska ha film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och får inte vara majoritetsägd dotterbolag till företag som ägnar sig åt distributions- eller sändningsverksamhet eller vara del av en sådan koncern.

Stöd till fortbildning

Syftet med fortbildningsstipendiet är att ge yrkesverksamma inom film och konvergerad media möjlighet att fortbilda sig.
Fortbildningsstipendiet kan sökas av etablerade och aktiva filmarbetare i den svenska filmbranschen.

Skriv ut