Filminstitutets stöd

Information kring byte av kortfilmskonsulent

Information om intake vid konsulentbyte på kortfilmssidan.

Kortfilmskonsulent Andreas Fock slutar sista december 2016 och ersätts av Erika Wasserman som börjar 16 januari 2017.

Från och med den 19 december söker man till Erika Wasserman. Alla ansökningar som kommer in 19 dec-16 jan kommer att få registreringsdatum 16 januari. Handläggningstid (6 veckor) beräknas från detta datum.

Skriv ut