Filminstitutets stöd

Intake lång spelfilm 2018

Filminstitutet informerar om intake för lång spelfilm under våren

Helen Ahlsson fortsätter sitt uppdrag som tillförodnad  filmkonsulent för lång spelfilm fram till 2 maj. Det innebär att hon fram till dess handlägger och följer upp pågående projekt. Från och med 15 mars upphör möjligheten att söka med nya projekt hos Helen. Nya ansökningar till Madeleine Ekman kan göras från och med 15 maj.

Perioden 15 mars till 15 maj hänvisas eventuella nya projektansökningar till Calle Marthin.

Vid frågor kontakta Kristina Colliander, chef för produktionsstödsenheten: Email: kristina.colliander@filminstitutet.se Tel: 08-665 11 87

Skriv ut