Filminstitutets stöd

Nytt datum för beslutsmöte före midsommar

För att ytterligare säkra kvaliteten mot produktionsbolagen under den hektiska försommarperioden justeras datum för årets beslutsmöten i maj och juni.

Aktuella projekt ska lämna in komplett underlag till respektive controller senast onsdag den 17 maj 2017. Formellt beslutsmöte med vd kommer äga rum fredagen den 2 juni och ersätter tidigare inplanerade beslutsmöten i slutet av maj och mitten av juni. 

Läs mer om Filminstitutets stöd

 
Vid frågor, kontakta Produktionsstödsenhetens controllers

Man Chiu Leung Carlson
manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se

Lina Norberg Johansson
lina.norberg@filminstitutet.se

Jenny Örnborn
jenny.ornborn@filminstitutet.se

 

Skriv ut