Filminstitutets stöd

Nytt datum för beslutsmöte före julledighet

För att ytterligare säkra kvaliteten mot produktionsbolagen under den hektiska perioden före jul så justeras datum för årets beslutsmöten i november och december.

Aktuella projekt ska lämna in komplett underlag till respektive controller senast fredag den 24 november 2017. Formellt beslutsmöte med vd kommer äga rum torsdag den 7 december och ersätter tidigare inplanerade beslutsmöten i slutet av november och mitten av december. 

Läs mer om Filminstitutets stöd

Vid frågor, kontakta Produktionsstödsenhetens controllers

 Man Chiu Leung Carlson
manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se

 Jenny Örnborn
jenny.ornborn@filminstitutet.se

 Lina Norberg Johansson
lina.norberg@filminstitutet.se

Skriv ut