Filminstitutets stöd

Producentstöd

På bruttobiljettintäkter mellan 1 700 000 kronor och 3 300 000 kronor ska ett producentstöd tillgodoräknas det produktionsbolag som är huvudproducent. Stiftelsen får för barn- och ungdomsfilm besluta att producentstöd kan utgå på bruttobiljettintäkter som understiger 1 700 000 kronor.

Producentstödet höjs till tidigare nivåer 2014 sänktes Producentstödet. Men nu återgår vi till de nivåer för Producentstödet som gällde tidigare. Detta med anledning av hur det har gått för svenska filmer på bio hittills i år och hur prognosen för resterande delen av året ser ut. De nya nivåerna kommer gälla retroaktivt för de filmer som har fått stödbeslut i mellantiden.

Målet med stödet

Att ge produktionsbolag tillgång till upparbetat kapital som investering i ett eller flera framtida filmprojekt.

Vem kan söka

Producentstödet ska lämnas till producent av svensk långfilm för öppna visningar på biograf. Stödet baseras på bruttobiljettintäkterna under sex månader efter filmens premiär.

Stödmottagare ska redovisa nödvändig biografbesökarstatistik för bedömning och uppföljning med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare måste därmed redovisa från Filmägarnas kontrollbyrå verifierad data för samtliga öppna föreställningar under projektperioden för beviljat stöd.

Anmälan

  • Film som beviljats produktionsstöd anses anmäld i och med beslut om produktionsstöd.
  • Film som anmäls till publikrelaterat stöd anses samtidigt anmäld till producentstöd.

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Skriv ut