Filminstitutets stöd

Produktionsstöd

Produktionsstöd kan sökas av produktionsbolag och avser delfinansiering av en filmproduktion. Stödet kan sökas fram till filmens premiär.

OBS! Gäller din ansökan en samproduktion där Sverige är minoritetsland, se Internationella samproduktioner.      

Nytt datum för beslutsmöte före julledighet

För att ytterligare säkra kvaliteten mot produktionsbolagen under den hektiska perioden före jul så justeras datum för årets beslutsmöten i november och december.

Aktuella projekt ska lämna in komplett underlag till respektive controller senast fredag den 24 november 2017. Formellt beslutsmöte med vd kommer äga rum torsdag den 7 december och ersätter tidigare inplanerade beslutsmöten i slutet av november och mitten av december. 

 

Vem kan söka?

För stöd till lång spelfilm krävs en etablerad producent (se definition i dokumentet Bestämmelser nedan) eller att en sådan finns knuten till projektet. Detta krav gäller ej dokumentärfilm, barnfilm kortare än 70 minuter eller kortfilm, eller andra funktioner i projektet såsom regissör eller manusförfattare. Undantag kan i särskilda fall göras även för långfilm.

Stöd kan sökas av svenska producenter, dvs personer bosatta i Sverige alternativt bolag, utländska företags filial eller annan juridisk person som är registrerad i Sverige. Utvecklingsstöd kan i undantagsfall även medges direkt till etablerade manusförfattare/regissörer.

Ansökan

Ansökningar om stöd görs i vårt webbaserade formulär som skrivs ut och skickas per post med bilagor. I blanketten framgår vilka bilagor som måste bifogas. Insänt material återsändes ej och ansökan besvaras inom sex veckor. Nedan hittar du fullständiga bestämmelser för  stödet och direktlänk till ansökningsformuläret.   

Budgetmall

Alla projekt som söker produktionsstöd hos Filminstitutet ska från och med den 1 februari 2012 använda Filminstitutets specifika konton för att presentera sin projektbudget. Mall finns att ladda hem under checklistor och mallar.

Vi ser gärna att ni använder vår budgetmall när ni söker stöd men det är inget krav. Det som däremot är tvingande är att Filminstitutets namngivna konton från kontoplanen används samt att kronologin i uppställningen behålls.

Om ansökningsformuläret

All data du lägger in i formuläret krypteras. Installera det säkerhetscertifikat som kommer upp när du går in i formuläret.

Man Chiu Leung Carlson

Produktionscontroller Långfilm

Tel: 08-665 11 89

manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se

Lina Norberg Johansson

Produktionscontroller Kortfilm

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstituet.se

Jenny Örnborn

Produktionscontroller Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 27

jenny.ornborn@filminstitutet.se

Marco Cermeño

Administratör Långfilm

Tel: 08-665 11 80

marco.cermeno@filminstitutet.se

Boel Jonsson

Administratör Kortfilm, Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 55

boel.jonsson@filminstitutet.se

Skriv ut