Filminstitutets stöd

Förlängd handläggningstid

Under sommaren förlängs handläggningstiden för utvecklings- och produktionsstöd. Ingen handläggning av ansökningar sker under juli månad.

Handläggningstiden för ansökningar inkomna under perioden 1-19/6 är 6 veckor, men med uppehåll i juli månad, vilket gör att svarsbesked kommer i augusti. För Moving Sweden är handläggningstiden 8 veckor.
Ansökningar inkomna under perioden 20/6-7/8 registreras vid ankomst med handläggningsdatum från den 7/8.

För utbetalning innan sommaren ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda i god tid före den 20/6.
 Handläggning av utbetalningar initieras åter den 7/8.

 För frågor vänligen kontakta:

Annelie Juliusson, handläggare Filminstitutet
annelie.juliusson@filminstitutet.se, 08-665 12 32

Skriv ut