Filminstitutets stöd

Stöd till fortbildning

Fortbildningsstödet är till för yrkesverksamma inom filmbranschen som gör praktik eller kommit in på MEDIA-programmets fortbildningskurser eller motsvarande.

Vem kan söka?

  • Kan enbart sökas av etablerade och aktiva filmarbetare
  • Kan sökas av producenter, för kvinnliga filmskapares praktik på långfilmsproduktioner
  • Kan sökas av filmare som blivit antagna till kurser inom EU-programmet Kreativa Europa eller likvärdig kurs 

Ansökan

Ansökningar om stöd görs i särskilt formulär, som skrivs ut och skickas per post med bilagor. I blanketten framgår vilka bilagor som måste bifogas. Insänt material återsändes ej och ansökan besvaras inom sex veckor. I rutan till höger hittar du fullständiga bestämmelser för stödet och direktlänk till ansökningsformulären. Ansökan ska göras innan kursen har startat, vi behandlar inte ansökningar retroaktivt.

Ulrika Nisell

Handläggare, fortbildningsstöd

Tel: 08-665 12 05

ulrika.nisell@filminstitutet.se

Skriv ut