Filminstitutets stöd

Stöd till fortbildning

Fortbildningsstödet är till för yrkesverksamma inom filmbranschen som gör praktik eller kommit in på MEDIA-programmets fortbildningskurser eller motsvarande.

Vi är mitt i en stödprocess där alla stöd ses över och stöd till fortbildning är ett av dom. Från och med tisdag 19 december 2017 är stödet ej längre sökbart. Vi öppnar åter möjligheten att söka stöd under mars 2018.

Vem kan söka?

  • Kan enbart sökas av etablerade och aktiva filmarbetare
  • Kan sökas av producenter, för kvinnliga filmskapares praktik på långfilmsproduktioner
  • Kan sökas av filmare som blivit antagna till kurser inom EU-programmet Kreativa Europa eller likvärdig kurs 

Ansökan

Ansökningar om stöd görs i särskilt formulär, som skrivs ut och skickas per post med bilagor. I blanketten framgår vilka bilagor som måste bifogas. Insänt material återsändes ej och ansökan besvaras inom sex veckor. I rutan till höger hittar du fullständiga bestämmelser för stödet och direktlänk till ansökningsformulären. Ansökan ska göras innan kursen har startat, vi behandlar inte ansökningar retroaktivt.

Ulrika Nisell

Handläggare, fortbildningsstöd

Tel: 08-665 12 05

ulrika.nisell@filminstitutet.se

Skriv ut