Filminstitutets stöd

Stöd till internationella samproduktioner 2017-01-01--2017-12-31

Syftet med stödet är att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag samt öka möjligheterna till internationell finansiering. Internationella samarbeten kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och underlätta för filmerna att resa över gränserna.

 

Vem kan söka?

Stödet är riktat mot den svenska produktionsmiljön och ansökan ska komma från ett etablerat svenskt produktionsbolag.

Den svenska producenten ska vara ansvarig för den svenska artistiska, tekniska och finansiella delen i samproduktionen. Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. 

Sökande ska ha verifierad huvudproducent i det land produktionen har sin hemvist. Filminstitutets bidrag kan högst vara 80% av den svenska finansieringen. Den svenska finansieringen ska stå i rimlig proportion till den svenska spenderingen.

Vilka kriterier bedömer vi utifrån?

 • Konstnärliga kvalitéer
 • Långsiktigt kreativt och ekonomiskt samarbete mellan den svenska och den utländska producenten.
 • Andelen svensk artistisk och teknisk medverkan i produktionen. Med artistisk medverkan menas till exempel: manus, regi, foto, scenograf, klippare, ljuddesign, kompositör och medverkande. Med teknisk medverkan menas till exempel: efterbearbetning, nyckelfunktioner team, location.
 • Distribution (biograf eller nationell heltäckande TV-distribution/VOD)
 • Urvalet ska stödja målet om en jämn könsfördelning över tid hos de kreativa huvudfunktionerna samt att det tas särskild hänsyn till produktioner riktade till barn och unga samt breddad representation.

Att bifoga vid ansökan

 • Ansökningsblankett
 • Manus
 • Plan över samarbete mellan den svenska producenten och huvudproducenten (både tidigare samarbeten och samarbetet framöver)
 • Regivision
 • Producentvision
 • Specificering i text över svensk kreativ och teknisk medverkan 
 • Budget i SEK där det i särskild kolumn specificeras svensk spendering
 • Finansieringsplan i SEK, där svensk insats särskilt specificeras, inkl LOI/ LOC
 • Distributionsplan för Sverige (både biograf och TV/VOD)  inkl LOI/LOC och/eller avtal
 • Tidsplan
 • Länkar till regissörens tidigare filmer
 • Castlista

OBS! Ansökan och bifogade handlingar ligger till grund för Filminstitutets bedömning och avvikelser kan komma att förändra Filminstitutets värdering av projektet, samt i förlängningen beslutet.

Beslutsgång

Urvalet görs av ett råd bestående av en långfilmskonsulent, produktionscontroller samt chefen för produktionsstöd.

Ansökan sker vid fyra (4) deadlines per år och handläggningstiden är 4 veckor.

Deadlines för ansökan 2017

24 februari, 29 maj, 28 augusti och 20 november
Deadlines gäller lång spelfilm. För dokumentärfilm och kortfilm kan man skicka in ansökningar löpande under året.

 

Eurimages

Eurimages stöttar fiktion, animation och dokumentär med en minsta längd på 70 min. Syftet med fonden är att underlätta för europeisk samproduktion och projektet måste ha minst två samproducenter från olika länder som är medlemmar i fonden. Svensk representant för Eurimages är Kristina Börjeson, Svenska Filminstitutet.

 


Intyg om godkänd samproduktion (ETS 147) och nationell certifiering (Certificate of origin).

Lina Norberg Johansson

Produktionscontroller Internationella samproduktioner

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Jenny Örnborn

Produktionscontroller Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 27

jenny.ornborn@filminstitutet.se

Marco Cermeño

Administratör Internationella samproduktioner

marco.cermeno@filminstitutet.se

Skriv ut