Filminstitutets stöd

Referensgrupper

För att stärka bedömningen av ansökningar inom distribution, visning och regionala stöd anlitar Filminstitutet externa referenspersoner som är sakkunniga inom dessa områden. Syftet är även att förbättra Filminstitutets omvärldsbevakning och bidra till Filminstitutets arbete med att främja den konstnärliga och kulturpolitiska utvecklingen av filmområdet. Referensgrupperna har en konsultativ roll.

Stöd till ökad tillgänglighet

Eli Tistelö, syntolk, utbildare för syntolkar
Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare, Synskadades Riksförbund

Regeringsuppdrag för att stärka tillgång till barnfilm på nationella minoritetsspråk

Ellacarin Blind, Sametinget / Samiskt språkcentrum
Maja Mella, Svenska Tornedalingars Riksförbund
Birgitta Rantatalo, Svenska Tornedalingars Riksförbund
Domino Kai, Sveriges Internationella Roma Filmfestival
Åsa Simma, Giron Sámi Teáhter

Stöd till lansering av svensk långfilm

Pernilla Angelin, presschef UR, Stockholm
Soraya Hashim, journalist
Annelie Wadman, marknadschef Bonnier Tidskrifter
Stephan Bäckman

Stöd till distribution och visning - årligt stöd

Anita Hjelm, filmkonsulent, Film Stockholm
Karl Arne Løchen, filmkonsulent Viken Filmsenter, Norge
Jasmine Wigartz Göthman, Dramaten

Stöd till distribution och visning - enskilt projekt/titel/versionering

Mats Isfors, f.d. medarbetare på Film Centrum, Stockholm
Nina Nykvist, kulturpedagog, Solna Stad
Åsa Jacobsson, Kulturbyrån

Stöd till spridning av svensk kortfilm

Åsa Jacobsson, Kulturbyrån
Nina Nykvist, kulturpedagog, Solna Stad
Mats Isfors, f.d. medarbetare på Film Centrum, Stockholm

Biografstöd


Kajsa Finn, frilans

Stöd till film i skolan

Erling Rask, rektor, Växjö kommun
Ann-Marie Körling, lärare, skribent och föreläsare, Stockholm
Caroline Wingolf, filmutvecklare Kungsbacka kommun
Nabil Belkacem, IT-ansvarig Askebyskolan i Rinkeby, Stockholms stad

Skriv ut