Filminstitutets stöd

Stöd till internationell lansering av svensk film

Svenska Filminstitutets Utlandsenhet ger stöd till internationella lanseringar av nya svenska filmer som kan sökas av producenter.

Internationellt lanseringsstöd för långfilm, kortfilm och dokumentärfilm

Stödet till lansering på internationella festivaler syftar till att ge producenter möjlighet att maximalt utnyttja en uttagning till en för genren tongivande festival. Stödet gäller i första hand filmens internationella premiär och ska användas för framtagning av visningsmaterial, översättning, textning, närvaro på festivalen för regissör och producent och marknadsföringsmaterial. Stödet kan endast sökas för lanseringsstödsberättigade festivaler. 

Stöd till spridning av dokumentärfilm och kortfilm

Stödet kan ges till filmer som anses eller visar sig ha internationell potential men som inte ingår i Svenska Filminstitutets Utlands festivaldistribution. Stöd kan bl.a. ges till översättning, framtagning av visningsmaterial, marknadsföring eller till resa i samband med festivalvisning. 

Stöd till filmvisning för ökad representation och tillgänglighet

I linje med Svenska Filminstitutets arbete för ökad representation och tillgänglighet kan resestöd sökas till relevanta festivaler, konferenser samt politiska sammanhang, där filmskaparens närvaro väsentligt kan öka intresset för den aktuella filmen. 

Stöd till Academy Awards

Den svenska film som valts ut inför nomineringen till en Oscar i kategorien Bästa utländska film garanteras stöd för reklam och marknadsföring. I denna summa ingår kostnaderna för framtagande av engelsktextat visningsmaterial.

Svenska Filminstitutet kan stödja en Oscarsnominering av lång dokumentärfilm om den uppfyller två av tre följande kriterier 1. Antagen till World Cinema Documentary Competition på Sundance Film Festival, 2. Har en amerikansk distributör, 3. Har haft betydande närvaro på amerikanska filmfestivaler.

Skriv ut