Kreativa Europa MEDIA
Göteborgs Filmfestival fick festivalstöd 2015. Foto: ©Göteborgs Filmfestival

Våra stöd

Delprogrammet Kreativa Europa MEDIA stöder utbildning, utveckling, marknadsföring och distribution inom film, tv och interaktiv media.

Byt sida

Kreativa Europa Desk MEDIA kan hjälpa sökande med alla typer av frågor som kan uppstå under ansökningsprocessen samt ge råd gällande projektet och eventuella partners. På denna webbplats finns länkar till ansökningshandlingar och riktlinjer för aktuella Kreativa Europa-stöd. Ifylld ansökan skickas direkt till MEDIA-programmets centrala handläggarorganisation i Bryssel, EACEA via Internet och ibland per post. Mer om detta i riktlinjerna för de olika stöden. Där sker utvärdering av ansökan med hjälp av branschverksamma experter. Beslutet når i de flesta fall den sökande fyra till sex månader efter deadline.

Våra stöd

Publicering av delprogrammet Kreativa Europa MEDIA:s olika stöd, utlysningar, sker en eller flera gånger per år. Utlysningarna numreras löpande, till exempel (01/2008). Varje stödutlysning har en eller flera ansökningsdeadlines. Nedan hittar du våra stöd i alfabetisk ordning. Du kan även använda dig av Stödguiden för att rätt bland stöden.  

Utvecklingsstöd enskilt projekt
Utvecklingsstöd slate funding
Automatiskt biografdistributionsstöd 
Selektivt biografdistributionsstöd 
Stöd till biografer
Stöd till europeiska tv-program
Stöd till festivaler 
Stöd till fortbildning 
Stöd till marknadsaktiviteter
Stöd till onlinemarknadsföring
Stöd till filmkunnighetsinitiativ
Stöd till samproduktionsfonder
Stöd till säljagenter 
Stöd till utveckling av dataspel

Skriv ut