Kreativa Europa MEDIA
Destination Europa distribueras med MEDIA-stöd av TriArt Film. © Proton Cinema

Automatiskt biografdistributionsstöd

Automatiskt stöd till biografdistribution innebär att stödets storlek beräknas utifrån distributörens antal sålda biobiljetter till icke-nationell europeisk film. Stödets fokus ligger på att stödja film med marknadspotential.

Beloppet som genererats samlas i en fond. Svenska distributörer kan beviljas mellan 0,90 euro och 1,20 (sänkning från förra utlysningen) euro per såld biljett, beroende på filmens ursprungsland. Detta gäller de första 18 000 besöken, därefter sänks beloppet i takt med antal besök. Filmer som är äldre än 2013 är inte godkända.

För att få tillgång till beloppet i fonden ska distributören återinvestera, antingen i samproduktion (modul 1), köp av distributionsrättigheter (modul 2) eller marknadsföring av ny icke-nationell europeisk film (modul 3). För filmer som redan är godkända av MEDIA behöver ingen bakgrundsinformation lämnas i ansökan.

Återinvestering för den tidigare utlysningen 18/2016 (som hade deadline 28 april 2017) ska ske senast den 1 augusti 2018 kl. 12.00. Länk till riktlinjer och återinvesteringsformulär finns nedan.

Nu har den nya utlysningen kommit (05/2018). Deadline för ansökan (redovisning av antal besök) är 12 september 2018 kl. 12.00.

Ni hittar länk till riktlinjer och ansökningsformulär nedan (e-formulären blir tillgängliga den 15 juni).

Skriv ut