Kreativa Europa MEDIA
Oscars-nominerade Mustang distribueras med MEDIA-stöd av Scanbox Entertainment Sweden. ©Cohen Media Group

Automatiskt biografdistributionsstöd

Automatiskt stöd till biografdistribution innebär att stödets storlek beräknas utifrån distributörens antal sålda biobiljetter till icke-nationell europeisk film. Stödets fokus ligger på att stödja film med marknadspotential.

Beloppet som genererats samlas i en fond. Svenska distributörer kan beviljas mellan 0,90 euro och 1,20 (sänktning från förra utlysningen) euro per såld biljett, beroende på filmens ursprungsland. Detta gäller de första 18 000 besöken, därefter sänks beloppet i takt med antal besök. Filmer som är äldre än 2013 är inte godkända.

För att få tillgång till beloppet i fonden ska distributören återinvestera, antingen i samproduktion (modul 1), köp av distributionsrättigheter (modul 2) eller marknadsföring av ny icke-nationell europeisk film (modul 3). För filmer som redan är godkända av MEDIA behöver ingen bakgrundsinformation lämnas i ansökan.

Nedan finns länk till riktlinjer och ansökningshandlingar för senaste utlysningen (18/2016). Deadline för ansökan (redovisning av antal besök) var 28 april 2017 och återinvestering för fonden ska ske innan 1 augusti 2018. Länk till riktlinjer och återinvesteringsformulär finns nedan.

Nästa utlysning för generation kommer att ske i maj 2018 och deadline blir 3-4 månader efter utlysningen.

Skriv ut