Kreativa Europa MEDIA
Svensk Filmindustri tilldelades det selektiva biografdistributionsstödet 2016 för filmen A Bigger Splash. Foto: ©Svensk Filmindustri

Selektivt biografdistributionsstöd

Stöd ges till biografdistribution av europeisk film. För att vara berättigad till stöd krävs att minst sju distributörer från MEDIA-länder går samman, och gemensamt ansöker om täckning av kostnaderna för biograflansering av en och samma icke-nationella film.

En säljagent ska fungera som koordinator för gruppen och stödbeloppet avgörs av hur stor många biografer filmen sätts upp på. Antalet deadlines är två och filmen kan premiärsättas direkt efter att ansökan skickats in.

Nedan hittar du information om den senaste utlysningen (19/2016) med deadline 1 december 2016 och 14 juni 2017.

Ta gärna kontakt med Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Skriv ut