Kreativa Europa MEDIA
Folkets Bio tilldelades det selektiva biografdistributionsstödet 2017 för Aki Kaurismäkis Ljus i natten. Bild: Folkets Bio

Selektivt biografdistributionsstöd

Stöd ges till biografdistribution av europeisk film. För att vara berättigad till stöd krävs att minst sju distributörer från MEDIA-länder går samman, och gemensamt ansöker om täckning av kostnaderna för biograflansering av en och samma icke-nationella film.

En säljagent ska fungera som koordinator för gruppen och stödbeloppet avgörs av hur stor många biografer filmen sätts upp på. Antalet deadlines är två och filmen kan premiärsättas direkt efter att ansökan skickats in.

Nedan hittar du information om den senaste utlysningen (12/2017) med deadline 5 december 2017 och 14 juni 2018.

Ta gärna kontakt med Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Skriv ut