Kreativa Europa MEDIA
Göteborgs Filmfestival fick festivalstöd 2016. Foto: ©Göteborgs Filmfestival

Stöd till festivaler

Kreativa Europa ger stöd till europeiska filmfestivaler som har ett fokus på att nå ny publik, främja filmkunnighet och som har ett starkt program av europeisk film.

Stödet kan sökas av festivaler med ett program som innehåller minst 70% europeisk film ELLER minst 100 långfilmer (eller 400 kortfilmer) från 15 eller fler MEDIA-länder. Av dessa filmer ska minst 50% vara icke-nationella. Stödet betalas ut i form av fasta belopp och ansökan sker via onlineformulär.

Utlysningen EACEA/17/2017 har deadline 23 november 2017 för festivaler som arrangeras mellan 1 maj - 31 oktober 2018 och 26 april 2018 för festivaler som arrangeras mellan 1 november 2018 - 30 april 2019. Nedan finns länk till riktlinjer, ansökningshandlingar och budgetformulär.

Ta gärna kontakt med Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Skriv ut