Kreativa Europa MEDIA
The Film Corner fick stöd från Kreativa Europa 2016.

Stöd till filmkunnighetsinitiativ

Ett viktigt mål inom Kreativa Europa är att främja publikens intresse för och förståelse av europeiska verk. Europas mångfald är en av kontinentens styrkor men också en utmaning för att filmer, tv-produktioner och dataspel ska spridas över gränserna. För att öka filmkunnigheten och möjligheterna att uttrycka sig genom audiovisuella medier erbjuds stöd till filmkunnighetsinitiativ.

Stödet som kan sökas av partnerskap av minst tre organisationer.

Målet med stödet är att främja bättre samarbete mellan europeiska filmkunnighetsinitiativ, samt att göra dessa mer effektiva och öka den europeiska dimensionen. Man kan även söka stöd för att etablera nya innovativa projekt med fokus på digitala verktyg. Projekten ska bidra till att europeisk film- och audiovisuella verk står för en ökad del av filmkunnighetsutbildning, exempelvis genom att skapa kataloger av utvalda filmer. Projekten måste vidare vara en expansion av partnerorganisationernas ordinarie verksamhet.

Årets nyheter är att målgruppen för initiativen måste vara unga personer under 19 år. Projekten kommer att stöttas under en tvåårsperiod och ska baseras på en betydande andel av existerande europeiska filmer. 

Nedan finner du länk till riktlinjer och ansökningshandlingar för den senaste utlysningen av stödet (14/2017) med sista ansökningsdag 1 mars 2018.

Ta gärna kontakt med Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Skriv ut