Kreativa Europa MEDIA
Tv-serien Innan VI Dör är producerad av BRF i en samproduktion med SVT, ZDF och Filmregion Stockholm - Mälardalen med stöd från Kreativa Europa. foto: Peter Cederling / SVT

Stöd till europeiska tv-program

Oberoende europeiska producenter kan söka stöd för produktion av tv-program inom drama, animation och kreativ dokumentär.

Stöd till europeiska tv-program kan sökas för följande produktioner ämnade primärt för tv:

  • Drama (film eller serie) med en total längd på minst 90 minuter
  • Animation (film eller serie) med en total längd på minst 24 minuter
  • Kreativ dokumentär (film eller serie) med en total längd på minst 50 minuter

Inom drama kan man även söka för uppföljare samt andra och tredje säsongen. Inom animation och dokumentärer kan man inte söka för uppföljare eller ytterligare säsonger. Produktioner med gemensam marknadsstrategi söks som serie, ej med separata ansökningar.

Berättigade att söka är de oberoende bolag med tv-projekt som har 50% av produktionskostnaderna säkrade, samt minst tre tv-kanaler (inklusive onlinetjänster) involverade från länder inom MEDIA-programmet. Produktionsbolaget som söker stödet måster vara majoritetsägare av projektet och en enskild tv-kanal får stå för max 70% av finansieringen.

Inspelning får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in och projektet måste kunna definieras som europeiskt i fråga om finansiering och konstnärligt deltagande.

Stödet är ett rent bidrag som kan utgöra maximalt 12,5% av totalbudgeten för drama och animerade program och ända upp till 20% för dokumentärer. Maxbelopp per fiktionsprojekt är 500 000 euro och för dokumentärprojekt är maxbeloppet 300 000 euro. Samproducerade högkvalitativa dramaserier kan söka upp till 1 000 000 euro eller max 10% av produktionsbudgeten. Produktionsbolagen måste vara från MEDIA-stödda länder. Nytt för denna utlysning är att man kan söka detta högre belopp både för första och andra säsongen.

Ansökan görs på e-formulär och nedan finns länkar till riktlinjer och ansökningshandlingar för den senaste utlysningen (21/2017) med deadline 16 november 2017 och 24 maj 2018. Nytt för denna ansökan är att alla bevis, kontrakt och LOC som rör finansieringen och licenser måste skickas med den elektroniska ansökan. Man ska inte längre skicka ett papperpaket.

Ta gärna kontakt med Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Skriv ut