Kreativa Europa MEDIA
Tv-serien Vår tid är nu är producerad av Jarowskij och SVT med stöd från Kreativa Europa. foto: Johan Paulin

Stöd till europeiska tv-program

Oberoende europeiska producenter kan söka stöd för produktion av tv-program inom drama, animation och kreativ dokumentär.

Stöd till europeiska tv-program kan sökas för följande produktioner ämnade primärt för tv:

  • Drama (film eller serie) med en total längd på minst 90 minuter
  • Animation (film eller serie) med en total längd på minst 24 minuter
  • Kreativ dokumentär (film eller serie) med en total längd på minst 50 minuter

Inom drama kan man även söka för uppföljare samt andra och tredje säsongen. Inom animation och dokumentärer kan man inte söka för uppföljare eller ytterligare säsonger. Produktioner med gemensam marknadsstrategi söks som serie, ej med separata ansökningar.

Berättigade att söka är de oberoende bolag med tv-projekt som har 50% av produktionskostnaderna säkrade, samt minst tre tv-kanaler (inklusive onlinetjänster) involverade från länder inom MEDIA-programmet. Produktionsbolaget som söker stödet måster vara majoritetsägare av projektet och en enskild tv-kanal får stå för max 70% av finansieringen.

Inspelning får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in och projektet måste kunna definieras som europeiskt i fråga om finansiering och konstnärligt deltagande.

Stödet är ett rent bidrag som kan utgöra maximalt 12,5% av totalbudgeten för drama och animerade program och ända upp till 20% för dokumentärer. Maxbelopp per fiktionsprojekt är 500 000 euro och för dokumentärprojekt är maxbeloppet 300 000 euro. Samproducerade högkvalitativa dramaserier kan söka upp till 1 000 000 euro eller max 10% av produktionsbudgeten. Dessa serier kan endast söka stöd för sin första säsong och produktionsbolagen måste vara från MEDIA-stödda länder.

Ansökan görs på e-formulär och nedan finns länkar till riktlinjer och ansökningshandlingar för den senaste utlysningen (23/2016) med deadline 24 november 2016 och 30 maj 2017 (OBS framskjuten deadline).

Ta gärna kontakt med Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Skriv ut