Kreativa Europa MEDIA
Borg utvecklades av SF Studios med stöd från Kreativa Europa. ©SF Studios

Utvecklingsstöd enskilt projekt

Kreativa Europa MEDIA erbjuder ekonomiskt stöd för utveckling av ett projekt inom följande kategorier: drama, kreativ dokumentär och animation. Projektet ska vara tänkt för internationell kommersiell distribution.

Utvecklingsstöd enskilt projekt kan sökas för utveckling (ej produktion) av följande projekt för den europeiska marknaden:

  • Långfilmer, animation eller kreativa dokumentärer ämnad för biograf med en längd på minst 60 minuter.
  • Fiktionsfilmer eller serier med en minsta totallängd på 90 minuter avsedda för tv eller digitala plattformar.
  • Animerade filmer eller serier med en minsta totallängd på 24 minuter avsedda för tv eller digitala plattformar.
  • Kreativa dokumentärfilmer eller serier med en minsta totallängd på 50 minuter avsedda för tv eller digitala plattformar. 

Det sökande bolaget måste vara huvudproducent för projektet och får tidigast gå i produktion åtta månader från det datum man skickat in sin ansökan.

För ansökan krävs att bolaget varit registrerat hos bolagsverket i minst 1 år innan ansökningstillfället och att bolaget har erfarenhet av produktion och distribution av minst ett verk inom ovanstående kategorier. Den tidigare produktionen ska ha producerats senast 5 år innan ansökan och även ha haft internationell kommersiell distribution inom två kalenderår innan utlysningen av stödet.

Stödet ges i form av fasta summor:

  • 60 000 euro för animation
  • 50 000 euro för drama med produktionsbudget på eller över 1,5 miljoner euro
  • 30 000 euro för drama med produktionsbudget under 1,5 miljoner euro
  • 25 000 euro för kreativ dokumentär

Beloppet får max uppgå till 50% av utvecklingskostnaderna.

Oberoende produktionsbolag registrerade i ett MEDIA-land kan söka detta stöd. Med oberoende menas i det här sammanhanget ett bolag som inte är majoritetsägt av någon TV-kanal. Med majoritetsägd menas när ett bolag ägs till mer än 25 % av en tv-kanal (eller mer än 50% av flera)

Nedan finns länk till riktlinjer och ansökningsformulär för nuvarande utlysning (22/2017) som har deadline 23 november 2017 och 19 april 2018.

Ta gärna kontakt med Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Skriv ut