Produktions- och utvecklingsstöd
Fusion illustration
Illustration: Parasto Backman

Fusion

Fusion – ett forsknings- och utvecklingsprogram som med ekonomiskt stöd, teknik och nätverk erbjuder deltagarna ett år att skapa film eller filmprojekt.

Deltagarna är nu klara

Läs vilka som valts ut att delta i Fusion här.

Vad är Fusion?

Fusion är ett filmlaboratorium som erbjuder deltagarna tekniska och ekonomiska resurser samt internationella och interdisciplinära nätverk för att utveckla filmprojekt i alla nu förekommande eller framtida genrer och format. Genom att arbeta normkreativt, utnyttja intersektionella perspektiv och utgå ifrån angelägna frågeställningar vill vi skapa en plats för processutveckling, konstnärlig frihet och innovation. 

Deltagarna kommer sättas i rörelse med konstnärliga, teknologiska, cinematiska, ekonomiska och vetenskapliga nätverk på högsta nivå under programmet och kommer under principen “rapid prototyping” utveckla sina projekt genom en iterativ process där snabbhet och riskvilja ersätter långa och tröga utvecklingsprocesser med låg risktröskel.

Labbet är öppet för kort- och långform i dokumentär, fiktion samt trans- och crossmedia inklusive hybridformer och andra former. Labbet arbetar plattformsoberoende. 

Normkreativa processer

Normkreativa kreatörer skapar innovation genom att ställa kritiska frågor om de sociala, kulturella och ekonomiska omständigheter vi tar för givet idag. Det de har gemensamt är den ideologiska- och intersektionella analysen; en inriktning mot att genom bland annat feministiska och antirasistiska perspektiv avslöja osynliggjorda maktordningar i samhället liksom de föreställningar som styr våra personliga relationer. Frågor om representation och tolkningsföreträde tar en naturlig plats mitt i det konstnärliga skapandet. 

Vem kan söka

Yrkesverksamma kreatörer inom det konstnärliga fältet. Vi söker dig som har en utmanande konstnärlig idé som du vill omsätta i film, oavsett om du har erfarenhet av film eller inte. Sökande ska identifiera sig som kvinna och ha erfarenhet av att rasifieras i Sverige. Man kan söka utan att inneha ett svenskt personnummer eller organisationsnummer. För att erhålla stöd måste man inneha antingen svenskt personnummer eller organisationsnummer, saknas det är Filminstitutet behjälpligt med guidning till lämplig struktur.

Stödbelopp

Sex (6) deltagare erhåller var och en ett arbetsstipendium i form av stöd om 120 000 SEK plus resursstöd till ett värde av ca 200 000 SEK i form av expertis, utrustning och produktionsservice i syfte att producera en previsualisering (pilot, mood-reel, storyboard, 3D-animatic etc). 

Engagemang

Under årets gång kommer det anordnas ca 8-10 schemalagda möten där gruppen kommer delta i seminarier och workshops, nätverksträffar och pitchar för att utmana(s) och inspirera(s). Deltagarna förutsätts ta ett stort eget ansvar i utformandet av labbets verksamhetsplan.

Ansökan

Ansökan görs på särskilt formulär, som skrivs ut och skickas per post med bilaga (se nedan). Se adressen i ansökningsformuläret. Formuläret hittar du längre ned på sidan.

Till ansökan ska bifogas:

  • Vem är du?
  • Vad är dina intentioner, problemställningar och perspektiv?
  • Hur ser din konstnärliga process ut?
  • Har du ett möjligt projekt?

Max 3 A4-sidor (dubbel radbrytning, 12pt)

Beslutsgång och regler 

Ansökningarna värderas av juryn utifrån a) en normbrytande filmidé eller problemställning b) fräschör i sökandes verklighetsuppfattning eller c) den kreativa intensiteten i sökandes skapandeprocess.

Efter genomgång av ansökningar kommer 20 sökande väljas för att gå vidare till personlig intervju. Om du går vidare till en personlig intervju kommer vi be dig försäkra dig om att du fortfarande vill och kan delta i gruppen. Du kommer också behöva bekräfta att du kan frigöra tiden som krävs för att delta i gruppens möten och aktiviteter under 2016. 

Efter genomgången intervju kommer sex (6) sökande utses av en särskild jury och tillkännages på Göteborg Film Festival 2016. Juryn består av dokumentärfilmskonsulent Klara Grunning, projektledare Sara Waldestam och långfilmskonsulent Baker Karim.

Fem råd för dig som söker: 

1. Vi tycker det är spännande att se någon som vågar gå sin egen väg.

 2. Det är nära till hands att associera "konstnärliga processer" med abstrakt, intellektuell ”art house”. Det kan det mycket väl vara. Men det kan också vara genrefilm eller publik storfilm. Poängen är att också bryta de normer som styr våra föreställningar om genre och stil.

 3. Våga vara kontroversiell och bryta tabun. Känn inte att du måste tona ner dina mest radikala idéer för att få gehör.

 4. Fråga dig om du blir tillräckligt passionerad/nyfiken/inspirerad av din problemställning eller idé att du är beredd att ge det allra högsta prioritet om du blir antagen.

 5. Våga sök även om det inte är en strukturerad eller formaliserad idé eller frågeställning. Du behöver inte ha skrivit manus eller synopsis. Utgå ifrån styrkan i konceptet.

Annelie Wangler

Koordinator

Tel: 08-665 12 54

annelie.wangler@filminstitutet.se

Skriv ut