Filmpedagogik
Bild från skolbiofilm med fascinerat barn

Skolbio

Skolbio innebär att barn och unga ser film på sin lokala biograf under skoltid. Skolbioverksamhet har bedrivits i Sverige ända sedan slutet av 1910-talet.

Byt sida

Fem argument för skolbio

  • Film bidrar till vår förståelse av oss själva och andra
  • Skolbio är en ingång till att förstå filmens språk i en tid där rörliga bilder utgör en allt större del av unga människors vardag
  • Med filmpedagogik blir film till ett effektivt läromedel som både levandegör kunskap och utvecklar förmågan att tänka kritiskt
  • Skolbio ger en gemensam upplevelse med möjlighet till samtal i vitt skilda ämnen
  • Skolbio gör barn och unga delaktiga i kulturlivet på den lokala biografen och låter dem ta del av vårt gemensamma kulturarv

Vem kan arrangera skolbio?  

Skolbio arrangeras lokalt av varje enskild skola, biograf eller kommun. Vem du ska kontakta för att arrangera skolbio eller anmäla din klass till en visning ser olika ut i olika delar av landet. Prata med den som är kultur- och/eller filmansvarig i din kommun eller kontakta din regionala filmverksamhet. Även Filminstitutet stöttar skolbio på olika sätt.

Film i skolan förr och nu

Skolbio har funnits i Sverige sedan 1910-talet och här kan du hör Svenska Filminstitutets Magnus Rosborn berätta mer om hur undervisning med film har sett ut genom tiderna. Minnen ur den svenska filmhistorien: Att undervisa med film | UR Play

Film för inspiration

Filminstitutet har tagit fram en rad filmer för att inspirera till att starta skolbio. Filmerna visar hur skolbio vidgar världen och berör människor i olika åldrar. De är fria att användas på möten, webbsidor och sociala medier i anslutning till skolbioinformation och går även att ladda hem för biovisningsformat.

Hämta hem filmen för nedladdning.

 Hämta hem filmen för nedladdning.

Hämta hem filen för nedladdning.

Filmerna är producerade av Munck studios på uppdrag av Filminstitutet.

Skriv ut