Filmpedagogik
Svenska Filminstitutets skolbiorapport 2018

Skolbiorapport

Här kan du ta del av Filminstitutets senaste skolbiorapporter. Syftet med rapporterna är att undersöka hur skolbioverksamheten ser ut i landet och hur den filmpedagogiska verksamheten bedrivs.

Filminstitutets skolbioenkät för 2018 genomfördes våren 2019 och gick ut till landets alla 290 kommuner varav 170 kommuner deltog, vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent. Av de kommuner som svarade på enkäten anger 109 av 160 (68 procent) att det i kommunal regi visats film på biograf under skoltid 2018. 61 kommuner har rapporterat in titelstatistik med en total besökssiffra på drygt 174 000.

Utöver bristande ekonomi nämns långa avstånd till biografen, brist på engagerad personal och konkurrens med annan kulturverksamhet som främsta anledningar till att skolbio inte arrangeras.

De populäraste skolbiotitlarna 2018 som också hade störst kommunal spridning var enligt enkäten Amanda Kernells Sameblod (2016), Linda Hambäcks Gordon & Paddy (2017) och dansk-svenska Agatha granndetektiven (Karla von Bengtson, 2017) med tillsammans drygt 25 000 besök.

Skolbiorapport.jpg

Ta även del av Filminstitutets skolbiorapport för läsåret 2016/2017. Resultaten i den rapporten tyder bland annat på att skolbio bortprioriteras i  stora delar av landet, samtidigt som resultaten visar att skolbio präglas av god pedagogisk uppföljning och når ut till många skolelever.

Rapporten för läsåret 2016/2017 baseras på Filminstitutets skolbioenkät som under hösten 2017 gick ut till alla kommuner utom kommuner i Västra Götaland, som sammanställer skolbiostatistik i en egen enkät. Syftet med enkäten var att undersöka hur stor del av landets elever som får ta del av skolbio och att visa på den publik som finns för barn- och ungdomsfilm vid sidan av den vanliga biografstatistiken. 102 kommuner svarade på enkäten.

Rapporten innehåller också visnings- och besöksstatistik för kommuner som arrangerar skolbio samt information om de mest sedda skolbiofilmerna under 2017.

Skriv ut