Filmpedagogik

Illustration till materialet Språklek med film
llustration: Henrietta Nyvang

Språklek med film

Tema: Nationella minoriteter

Ett material med film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan.

Detta material introducerar tre filmpedagogiska metoder vars syfte är att underlätta för förskollärare och annan personal att arbeta språkutvecklande med de nationella minoritetsspråken. Verktyget kräver varken förkunskaper i de nationella minoritetsspråken eller i filmpedagogik och filmskapande.

I Språklek med film ingår:

Lärarhandledning

Film med metodhandledning

Teknisk handledning

Ordlista med QR-koder till de fem minoritetsspråken

Vilka är de nationella minoriteterna - och på vilka grunder?, en fördjupning om de nationella minoriteternas historia och kultur

Samt tips på filmer, program och böcker att se och läsa med barnen och för vidare kompetensutveckling.

Sverige, 2023, Svenska Filminstitutet
Ladda ner filmhandledningen till "Språklek med film" som PDF