Analogt filmlaboratorium

Filmarkivet utför analog omkopiering och restaurering av framför allt nitratfilm, för att få fram bevarande- och visningsmaterial i originalformat. Sedan 2012 bedriver Filminstitutet arbetet i egen regi, vid det fotokemiska laboratoriet i Rotebro.